Besparingsmoe?

Volgens enkele berichten in het Brabants Dagblad hebben de inwoners van onze provincie er genoeg van om energie te besparen. Zou het komen omdat hun energierekening ondanks allerlei, vaak dure maatregelen, niet echt omlaag te branden is?

Omdat we zelf zonnepanelen op ons huis hadden, kan ik erover meepraten. In die tijd ging de belasting op energie omhoog, werd de rekening gesplitst in energie en transport. Ook de hoge olieprijs dreef de energienota verder op. Hierdoor werd ook het aardgas duurder. Door die zonnepanelen en de zonneboiler konden we de energierekening drukken. Hoeveel huishoudens hebben trouwens geen geld om dure spaarlampen aan te schaffen? En net nu die spaarlampen een beetje gewoon worden komt de led-lamp eraan. Nóg zuiniger.

De provincie krijgt het subsidiepotje maar niet leeg. Hieruit kunnen Brabanders die energiebesparende maatregelen hebben aangebracht in hun woning (bouwjaar voor 1995) € 500,- declareren bij de provincie. Het kan ook achteraf. Dus mensen, op naar Bespaarloket Brabant! Het kan nog anderhalve maand, daarna stopt de regeling. Ook sommige Brabantse gemeenten geven subsidie, lees hier.

We moeten toch maar eens goed kijken of we wel op de goede weg zitten. In de krant was te lezen dat van het potje van € 300.000,- 600 mensen geholpen kunnen worden. Bij wie komt het geld terecht? Bij mensen voor wie het toch al financieel gemakkelijk is om dure maatregelen te betalen? Dat zou ik wel eens willen weten. Ik vind het belangrijk dat iedereen kan profiteren van energiebesparende maatregelen van de overheid. Voor mensen met een smalle beurs snijdt het mes dan aan twee kanten. En energiebesparing, én financieel voordeel.

Daarom heeft de SP ook in het verkiezingsprogramma opgenomen (en daar heb ik me voor hard gemaakt) dat bij nieuwbouw- en renovatieprojecten kleinschalige duurzame energie wordt toegepast. Oók bij sociale woningbouw. Dat er dan geld bij moet, mag geen belemmering zijn.

  • De provincie stimuleert zuinig energiegebruik en duurzame (alternatieve) energievoorziening. Gemeenten worden actief benaderd voor het ontwikkelen van lokale initiatieven, bijvoorbeeld in nieuwbouwprojecten en projecten in de bestaande bouw.
  • (…) Tevens wordt van de bedrijven gevraagd dat zij inzetten op energie- en waterbesparing. Van de uitgekeerde en uit te keren dividenden stelt de provincie een subsidieregeling in voor energiezuinige HR-ketels en andere apparatuur die een bijdrage levert aan energiebesparing. Tevens voorziet de provincie alle huishoudens in Noord-Brabant van een gratis spaarlamp, als voorbeeld en aanmoediging om zuiniger om te gaan met energie

Ook de onbenutte mogelijkheden op bedrijventerreinen moeten aangepakt worden. Wat te denken van al die éénlaags vierkante dozen met platte daken? Hoeveel zonnepanelen of kleine windturbines kunnen daar niet geplaatst worden? De Turby is maar één van de mogelijkheden.

Geef een reactie