Vanavond weer provinciepolitiek – alhoewel het geen politieke commissie heet te zijn. Al ging het er feller aan toe dan gewoonlijk bij de commissie Beleidsevaluatie.

Op de agenda stond een aantal zaken, waaronder de afronding van twee onderzoeken en de keuze van twee nieuwe onderwerpen. De commissie Beleidsevaluatie is een vreemde eend in de bijt. Naast Statenleden (die op persoonlijke titel lid zijn) zijn er drie onafhankelijke voorzitters en ambtelijke ondersteuning door de griffie.

Iedereen praat en stemt mee en dat is soms best een vreemde gewaarwording, vooral dat meebeslissen door niet gekozenen kan wel eens wringen. Wat ook wringt is het feit dat wij politici er op persoonlijke titel zitten en zoals dat heet ‘zonder last en ruggespraak’. Wij hoeven niet te overleggen met onze fractie over welke onderzoeken we willen starten. Tegelijk worden onze voorstellen wel in de vorm van een officieel Statenvoorstel gegoten (en moet de politiek zich erover uitspreken).

En zo stemt de politiek eerst over onze twee onderzoeksvoorstellen en later ook over de eindrapportages. Ik leg het nog eens uitgebreid uit omdat het mede door deze spagaat vandaag moeizaam ging. En dat op de dag dat Paul Ligthart (op de foto rechts naast professor Ben Hoetjes) voor het eerst aanwezig was in zijn rol als voorzitter van één van de twee onderzoekscommissies. Ook de beoogd nieuwe secretaris (medewerker van de griffie) was er al bij om er in te komen. Ze beleefden geen leuke avond vrees ik.

Eerder schreef ik al dat de discussie over de onderzoeksonderwerpen voor 2009 moeizaam was verlopen. Eén van de voorstellen die in tweede instantie tot onenigheid leidde was de reconstructie. Tóch is dit zo besproken in de Statencommissie en die oordeelde dat het wel kon, maar liever in 2010. Ondertussen was de onderzoeksvraag zo ver afgedreven van wat ik wilde dat ik er ook geen brood in zag het in deze vorm te doen. En alsof dat nog niet genoeg was werd er druk uitgeoefend (zo werd het gevoeld door sommigen) door de ambtelijke top/Gedeputeerde Staten om dit onderzoek uit te stellen.

Hoe onafhankelijk kun je zijn als commissie? En zo werd er voor de derde keer gestemd en met deze bezweringsformule moeten we Provinciale Staten overhalen om tóch de reconstructie te onderzoeken in 2009, de exacte onderzoeksvraag komt later en het aanvangstijdstip ook. Maar, vanauit het CDA komen geluiden dat CDA en VVD dit voorstel gaan torpederen in Provinciale Staten. Waarom dan nog verder discussiëren was dan de vraag. Zitten we hier niet voor Piet Snot onze avond op te offeren?

Ook de af te ronden onderzoeksrapporten kwamen niet vlekkeloos door de commissie. Ook hier was sprake van de indruk dat de ambtelijke top niet gelukkig was met sommige uitkomsten van het rondetafelgesprek. Dat brengt dus nog werk mee voor de komende dagen.

Al met al een heel vervelende vergadering, waar niemand echt tevreden mee was. Daar moet nog maar eens een goed gesprek over gevoerd worden. Bij sommigen begint de maat aardig vol te raken over de gang van zaken en ook ik vond het geen verheffende vertoning.

Voor secretaris Hans Hollander was het de laatste vergadering, hij gaat ergens anders werken. Ik heb als Statenlid regelmatig met hem mogen werken en dat was altijd heel prettig. Zo heeft hij me twee keer bijgestaan toen ik gasten ontving bij de vergadering van Provinciale Staten. Hij kreeg naast aardige woorden van de voorzitter ook nog een attentie en een bos bloemen. ‘Voor zijn vrouw’, waarop ik toch maar weer eens moest zeggen dat heren ook van bloemen kunnen genieten. Maar dat laatste weer geheel terzijde.

Ik lees net dat Annegien Wijnads haar blog over vanavond afheeft, lees het hier.

This Post Has 4 Comments

  1. Ron,
    in reactie op ons gesprekje gister over het taalpuritein zijn: Het is “Op de agenda STOND een aantal zaken” en niet: “Op de agenda stonden een aantal zaken” 🙂

  2. Waarvoor dus dank. Beetje te snel alles op een rijtje willen zetten. En eerlijk waar, daarna pas jouw blog hierover gelezen.

  3. Dag Ron,

    Deze jongen gaat de Zwartepiet spelen op TV. Heb net een reactie geplaast op de weblog van Annegien. Binnenkort mogen wij weer naar de wijze mannen in Den Haag.

    Gr Vertrouwenspersoon Jack

  4. Gaan in 2009 de ogen van de provinciepolitiek OPEN ??

Geef een reactie