Beleidsevaluatie over subsidies

De commissie Beleidsevaluatie (cieBE) kwam weer eens bijeen vanavond, en voor de verandering was de sfeer wat meer ontspannen. Het eindrapport van het onderzoek naar subsidies gaat eindelijk naar Provinciale Staten en er is een begin gemaakt met het nieuwe onderzoeksonderwerp ‘Jeugdzorg’.

Het was goed om Annegien Wijnands van de PvdA weer eens te zien. Ze was een tijdje uitgeschakeld. De eer van het verdedigen van het onderzoek naar subsidies heb ik aan Petra Paulides van het CDA gelaten. Zij was vanaf het begin betrokken bij dit onderzoek. Mag zij ook eens naast Hanja Maij-Weggen zitten 😉 . 

Het blijft een vreemde bedoeling als je over van alles spreekt en beslist terwijl morgen in de commissie Bestuur & Middelen gesproken gaat worden over de toekomst van de cieBE. En daar hangt dan weer vanaf of in elk geval Marusjka Lestrade (D66) en ik deel blijven uitmaken van de club. Wat weer het voortbestaan van de hele commissie bedreigt, want die blijft dan enkel uit coalitievertegenwoordigers bestaan – en dat is ook geen houdbare situatie.

Dat bleef dus een beetje als een schaduw boven de vergadering hangen vanavond. Desalniettemin werd er toch inhoudelijk ingegaan op de eerste verkenning van het nieuwe onderzoek over Jeugdzorg. Omdat ik wat vroeg was heb ik wat tijd doorgebracht in de fractiekamer en met de deur open was ik getuige van een gesprek tussen een boze burger (met familie) en een beleidsambtenaar… over de Jeugdzorg.

Dezelfde ambtenaar kwam vervolgens bij ons een toelichting geven op het onderzoek dat wij als commissie gaan doen. In elk geval beperkt ons onderzoek zich tot het geld dat de provincie uit eigen zak betaalt aan de Jeugdzorg en dan meer specifiek de taken die te maken hebben met de keten, zoals dat zo ingewikkeld heet. Je hebt in dit gebied kerntaken en ketentaken. Een hele keten van organisaties is op het terrein van Jeugdzorg actief en de provincie speelt daar een (soms coördinerende) rol in.

Dat kost een flink aantal miljoenen euro’s en de effectiviteit daarvan gaat de cieBE onderzoeken. Korter en krachtiger kan ik het niet uitleggen. Het blijft voor veel mensen droge en saaie kost. Om het even naar de praktijk te halen: Het extra geld dat de provincie uittrekt om de wachtlijsten in de Jeugdzorg weg te werken, heeft dat er nu toe geleid dat kinderen met problemen ook daadwerkelijk geholpen zijn?

En of ik dat allemaal nog ga meemaken als lid van deze onderzoekscommissie is helemaal afhankelijk van de mate waarin het CDA zich wat flexibeler gaat opstellen richting onze commissie. Blijft ze bij haar standpunt dat Provinciale Staten de onderzoeksagenda bepaalt, dan ben ik weg, steunt ze een onafhankelijker commissie, dan wil ik graag blijven meedenken en -werken.

Vervolg: morgen.

Geef een reactie