Begroting Milieu

Kunstwerk 'Koningin Juliana' in de Statenzaal van het Provinciehuis.
Vandaag 2 vergaderingen op het Provinciehuis, althans voor mij. Leden van de kleine fracties lopen zich een bult, eerst commissie, dan statenvergadering en dan weer een comissie. Ik ben ‘s ochtends eerst naar de commissie Ruimte & Milieu (cie R&M) geweest en had daarna een korte vergadering van Provinciale Staten om het onderzoek naar de gouden handdrukken (zie volgend blogbericht) nog eens uit te besteden.

In plaats van een openingsfoto met vergadertijgers, dit keer maar eens een detail uit de Statenzaal. Als ik links naar boven kijk, zie ik een mooi kunstwerk. Een tegeltableau dat onze vorige koningin Juliana voorstelt. Een stuk jonger dan hoe de meeste mensen zich haar herinneren denk ik.

Maar nu eerst maar wat eerst moet: de cie R&M.
Daar werden de ruimtelijke ordenings- en milieuparagrafen uit de begroting behandeld, plus nog wat onderwerpen. Als SP-fractie hadden we besloten de algemene beschouwingen in de volgende Statenvergadering te houden. Nu dus geen breed inhoudelijk en beschouwend verhaal, maar wat technische en inhoudelijke vragen en een enkel kritiekpunt. Dit keer hield het CDA weer wel een inhoudelijk verhaal. Wij hadden als enige van de grotere partijen onze verhalen gesplitst, zodat Veerle, Spencer en ik alledrie wat konden vertellen. Het gevaar bij een grote fractie is dat je als één van de twaalf vrijwel nooit je mond open kunt doen.

Ik had zelf voor het eerst gebruik gemaakt van de mogelijkheid om wat technische vragen eerder schriftelijk te stellen. Wel laat verzonden (gisteren tegen 16.00 uur), maar zie, bij binnenkomst werden de antwoorden me uitgereikt door één van de hogere ambtenaren. Klasse! Meteen van de gelegenheid gebruik gemaakt om wat andere vragen te stellen (handhavingsbeleid gemeente Deurne; binnenkort wordt ik ambtelijk bijgepraat).

Maar goed, aangezien de inhoud binnenkort in de statenvergadering aan de orde komt, heb ik wat algemene kritiek gespuid. Zo is men er weer eens in geslaagd om heel breedsprakig weinig te zeggen en veel vage uitgangspunten te formuleren. Wat vervelend is, want als over twee jaar Gedeputeerde Staten verantwoording afleggen, wil ik ze wel ergens aan kunnen houden. En niet aan vage doelstellingen, maar afrekenbare doelen.

Dierenwelzijn
Nog maar eens dierenwelzijn onder de aandacht van gedeputeerde Rüpp gebracht. Eerder (zie hier) had hij zijn visie op dierenwelzijn gegeven: het toepassen van Europese regels en nationale wetten. Ik merk dat hij er lichtelijk geïriteerd over raakt. Maar bij afwezigheid van de Partij voor de Dieren moest ik dit geluid toch maar even laten horen. Volgens de gedeputeerde moeten er nog steeds stallen aangepast worden aan de laatste voorschriften en komen er ook nieuwe dierenwelzijnsregels aan.

Vliegveld Eindhoven
Vanmorgen had de Volkskrant om 07.13 uur een bericht geplaatst over de verdeeldheid die zou ontstaan zijn over de toekomst van Vliegveld Eindhoven. Ik wilde er al iets over vragen (wat voor de provincie de milieurandvoorwaarden zijn bij de uitbreiding van de luchthaven). Maar dit kwam wel mooi uit natuurlijk, niemand had het nog gelezen. Terwijl onze voorzitter het maar niks vond (duurde allemaal te lang) nam Rüpp uitgebreid de tijd om op mijn vragen in te gaan.

Hij deed verslag van een vriendelijk verlopen overleg, terwijl de Volkskrant melding maakt van juridische stappen die de BMF en de Belangengroep Omwonenden Welschap (BOW) nu overwegen. Zij zijn niet tevreden over een nieuwe overeenkomst die het mogelijk moet maken dat Ryan Air nog meer gaat vliegen, terwijl de overlast moet afnemen. Uit de woorden van de gedeputeerde werd duidelijk dat Ryan Air in elk geval een base krijgt in Eindhoven. Die meer vluchten gaan er dus waarschijnlijk komen. Evenals rechtszaken dus.

Ontevreden gevoel
Ik heb zelf een ontevreden gevoel over het verloop van de vergaderingen van de cie R&M. Ik heb het ook gemeld aan onze fractievoorzitter Nico Heijmans. Onze commissie schijnt een samengevoegde commissie te zijn van Ruimtelijke Ordening (RO) en Milieu. Het is veel te veel, en als het een beetje inhoudelijk dreigt te worden, kapt de voorzitter ons af wegens tijdgebrek.

Er komt nog ontzettend veel op ons af op RO-gebied, terwijl milieu er bekaaid vanaf komt. De druk is veel te hoog en zo komt er van behoorlijk besturen en controleren niets terecht. Ik kan me er nog iets bij voorstellen dat de heersende machten dit wel goed vinden zo: de commissie en de statenleden als noodzakelijk kwaad, maar niet iets om zich echt druk over te maken. Ik kan het mis hebben, maar zo ervaar ik het nu tenminste.

This Post Has 2 Comments

  1. Hoi Ron,
    Het tegeltableau is gemaakt op basis van een schets. Men vond die zo mooi dat men het zo wilde laten in de zaal. Je ziet dus de schetslijnen als verdeling van het gezicht in vlakken nog terug.
    Groetjes,
    Marusjka

  2. Hai Ron,

    ik ben het zeer met je eens dat de R&M vergadering onder teveel druk afgehandeld wordt. Ik heb een keer de Cie EMG mogen bijwonen en daar is meer ruimte omdat de agenda leger is én er meer tijd voor uitloop is. Ik heb binnen onze fractie al eens gepleit voor een Commissie Ruimte en een Commissie Milieu – maar dit is te gedurfd idee. De Commissie behandelt veel belangrijke zaken en de druk die er op zit komt de gedeputeerden naar ik inschat goed uit.

Geef een reactie