AWACS-overleg Tweede Kamer

De commissievergadering in de Tweede Kamer met de minister van VROM en de staatssecretaris van Defensie over de AWACS-overlast heeft zoals verwacht weinig concreets opgebracht. Pluspunt voor Noord-Brabant: ook de vliegbewegingen in onze provincie zijn nu besproken. Met dank aan Krista van Velzen (en ons overleg hierover).

Deze zomer heeft de SP-fractie in Provinciale Staten twee bijeenkomsten georganiseerd (hier en ook hier) over de overlast die militaire vliegbases veroorzaken in Noord-Brabant. De eerste bijeenkomst was met Krista van Velzen, de tweede met Paulus Janssen (allebeid SP-Tweede Kamer).

De kern van het debat is het jarenlange gesol met de bewoners van Zuid-Limburg.  Er zijn al heel veel oplossingen de revue gepasseerd. Het vervangen van de motoren van de antieke lawaaibakken (’te duur’).

Invliegregeling: het buitenland neemt een aantal vluchten over, maar dan moet Nederland (wederkerigheid) meer vliegbewegingen toestaan. Lees Noord-Brabant, want daar zijn bijna alle bases.

Verleggen van de aanvliegroute door langere startbaan in Geilenkirchen. Daar wordt nu weer op ingezet, maar alles staat of valt met de bereidwilligheid van de Duitsers om hiermee in te stemmen.

Krista van Velzen was de enige die vandaag te berde bracht dat de invliegregeling in feite neerkomt op een klein beetje minder overlast voor de Limburgers en meer overlast voor de Brabanders. En niet te vergeten de andere landen die vluchten overnemen.

Ze betoogde dat er nu maar eens een streep gezet diende te worden: de verouderde toestellen hier niet meer toestaan. Een solidaire NAVO moet inzien dat Nederland op meerdere fronten al bovenmatige inspanningen levert. De oude AWACSen kunnen naar een dunbevolkt NAVO-land worden uitgeplaatst. In Turkijke ligt een vliegbasis grenzend aan de woestijn. Ideetje?

Maar goed, het was hoe dan ook wel mooi om via politiek24 te kunnen volgen dat onze Brabantse inspanningen (hoe klein ook) nu al tot uitspraken in de Tweede Kamer hebben geleid.

This Post Has One Comment

  1. Verlenging van de baan wat een farce is dit nu weer net of wij er dan toch geen last van hebben. Nu horen wij het gebulder ook als ze oostelijk opstijgen en wat te bedenken bij als ze via de westelijk kant moet landen??? Hoe willen ze dat dan oplossen???!!! En nu de bevolking in en rond de stad Geilenkirchen ook daar is groot verzet tegen de AWACS overlast en denk niet dat dit verhaaltje doorgang zal vinden. Deze AWACS- basis moet heel gewoon weg en nooit meer open!!! Maar het probleem is de AFCENT in Brunssum die hebben een vliegbasis nodig voor hun Bobo’s

Geef een reactie