De SP fractie in Provinciale Staten van Noord-Brabant organiseert op woensdag 8 september een openbare avond waar de uitlsagen van de enquête naar Reiling Sterksel BV worden gepresenteerd. De avond vindt plaats in zalencentrum de Smeltkroes in Maarheeze en begint om 20.00 uur.

Deze zomer heeft Brabantse SP-fractie met de SP-afdeling Geldrop-Mierlo samen met mensen uit de gemeenten Heeze-Leende en Cranendonck een enquête afgenomen. De resultaten van deze enquête over de mate van ervaren overlast en de ervaringen van bewoners met de diverse klachtenmeldpunten n.a.v. de perikelen rond het bedrijf Reiling Sterksel BV worden op deze avond gepresenteerd.

Ikzelf zal het rapport deze avond aanbieden aan burgemeesters B.P. Meinema van Cranendonck en P. Verhoeven van Heeze-Leende. Op dit moment is nog niet bekend of een lid van Gedeputeerde Staten in staat is het rapport in ontvangst te nemen.

Daarnaast is voor bewoners, belanghebbenden en geïnteresseerden ruimte voor vragen en opmerkingen. Bewoners kunnen  specifieke vragen of opmerkingen alvast opsturen naar rboersbroek@brabant.nl (fractiemedewerker SP)

De (openbare) avond vindt plaats in zalencentrum de Smeltkroes in Maarheeze, inloop 19:30 en start van de avond om 20:00 uur.

Adres: Kijkakkers 1, 6026 ER te Maarheeze

Geef een reactie