Stikstof-overleg in nieuw ZLTO-pand

Met Veerle Slegers voor overleg naar het nieuwe kantoor van de ZLTO. Genoeg gespreksstof: stikstof – welke boeren krijgen een ontheffing en welke niet.

ZLTO & architectuur

Eerst wat over het gebouw. De Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO) is onlangs van Tilburg naar ‘s-Hertogenbosch verhuisd. De vereniging heeft een pand opgetrokken tegen het gebouw van de Hogere Agrarische School (HAS) aan, de achterkant grenst aan het Helicon, de agrarische MBO-opleiding. Met de HAS is letterlijk een verbinding gemaakt d.m.v. een kantine.

Het gebouw helemaal aan het einde van de Onderwijsboulevard ziet er van buiten al mooi uit, vandaar dat ik er op gebrand was het ook eens van binnen te zien. En van binnen is het zo mogelijk nog mooier. Alleen maar flexwerkplekken, veel ruimte, mooie toegepaste kunst (foto boven: het vochtregulatiesysteem is een tegelmozaïkkunstwerk waar water over stroomt en dat tegelijk de producten van de landbouw weergeeft.

ZLTO Den Bosch

Het gebouw is zo duurzaam als maar mogelijk is gebouwd. Op het dak liggen zonnepanelen. Op het dak van de parkeergarage is een daktuin aangelegd met een symbolisch hoevepad (dat al bij de hoofdingang binnen begint).

Ontheffingen uitbreiding intensieve veehouderijen

Zo dat moest ook even. Maar we kwamen om te praten over zaken die nu spelen in de politiek. Veerle is al maanden zoet met wat het megastallendossier heet. Gedeputeerde Staten (GS) willen nog voor de verkiezingen een lijst van 43 ontheffingen door Provinciale Staten (PS) goed laten keuren van veebedrijven die uitbreiden of verplaatsen en die niet aan de eisen voldoen die PS in maart na het grote megastallendebat hebben gesteld.

Nog altijd is niet duidelijk wie de VVD zal steunen: het CDA, dat op de hand van GS is en alle 43 ontheffingen goed wil keuren. Of de SP, PvdA en de rest van de oppositie. Veerle heeft een ‘commissie schoon schip’ voorgesteld die alle ontheffingen zorgvuldig bekijkt. Geen haastwerk even snel voor de verkiezingen dus. Dan kan het kaf van het koren gescheiden worden. Sommige bedrijven zullen wel een ontheffing moeten krijgen, anderen niet, en sommigen dreigen op een zo ongewenste plek te komen dat uitkoop een mogelijkheid is.

Met de ZLTO is hun positie besproken. De ZLTO is er ook geen voorstander van om het nu door de oude PS af te laten handelen. Over de zorgvuldigheid waren we het eens. Dat de ZLTO meer op de hand van het CDA is wisten we al. Wel is duidelijk dat als er verwachtingen gewekt zijn door de overheid (gemeente of provincie) en een uitbreiding of verplaatsing kan toch niet doorgaan, dan is een uitkoopregeling iets waarmee mee zou kunnen leven.

Stikstof-saldering

Tweede gespreksonderwerp was de salderingsbank voor stikstof. Wat is het geval (want dit is Chinees voor de meeste mensen). Omdat veel intensieve veehouderijen moeten uitbreiden om te kunnen investeren in stallen die aan nieuwe eisen van dierwelzijn voldoen, gebeurde het dat er meer dieren bijkwamen.

Met name bij natuurgebieden was dat te merken. De amoniakuitstoot (de amoniak komt uit de mest) daalt neer als stikstof en dat is slecht voor het milieu en de natuur. Veel natuurgebieden leiden daaronder en de biodiversiteit (aantal planten- en diersoorten) kachelt achteruit. Veel dieren in de stal en minder leven erbuiten dus.

Nu was het plan om een bank op te richten waar de amoniakuitstoot van bedrijven die ophielden te bestaan in gestort kon worden (virtueel uiteraard). Als er dan boeren zijn die noodzakelijkerwijs moesten uitbreiden dan kan dat alleen als er voldoende bedrijven gestopt zijn. Goed principe, maar dan moet het wel transparant zijn en na te rekenen door derden.

En dat bleek dus niet het geval, daar wees Werkgroep Behoud de Peel fijntjes op. GS erkende de fout. Er bleken sommige bedrijfsbeëindigingen vaker dan 1 keer uit de salderingsbank gehaald te zijn t.b.v. uitbreidingen. En dat kan dus niet. En dus is nu tijdelijk alles stilgelegd totdat alle ‘bankhandelingen’ zijn nagerekend.

En bij de laatste commissie Ruimte en Milieu is dit – naast het megastallenvraagstuk – het tweede grote punt op de agenda. Er zijn al veel vragen gesteld, GS krijgt eerst de gelegenheid om die te beantwoorden.

Hetzelfde geldt voor de brand bij Chemie-Pack in Moerdijk, dat is het laatste onderwerp van de agenda.

This Post Has 2 Comments

 1. Beste Ron

  Jammer dat je je niet goed laten informeren alvorens over de VVD te schrijven. Het is al vanaf begin januari bekend dat de VVD het CDA niet steunt.
  Wat de VVD met de lopende zaken wil, is ook genoegzaam aan de SP bekend.

 2. Beste Mieke,

  Jullie positie is me helder, ook dat die anders is dan die van het CDA. Wat nu nog niet duidelijk is, is welk voorstel een meerderheid zal halen aanstaande vrijdag.

  Ik maak uit je opmerking op dat de VVD het CDA niet zal volgen. Daar ben ik blij mee. Of ons voorstel voor een ‘commissie schoon schip’ het zal halen is ook nog niet duidelijk.

  Het is zo klaar als een klontje dat de verkiezingen bij alle partijen mee spelen in de afweging die gemaakt wordt.

  Wat verlies je (de VVD) ermee als je het over de verkiezingen heen tilt en alle lopende zaken zorgvuldig bekijkt?

Geef een reactie