Waterschappen: geen SP

De SP doet niet mee als partij aan de verkiezingen voor de waterschappen. Gisteren kregen we een verklaring van de SP over de waterschappen.

Tijdens de waterschapsverkiezingen van november 2008 zullen voor het eerst ‘lijsten’ kunnen deelnemen. Daarvoor is een wetswijziging aangenomen, met instemming van de SP. Doel van dit experiment is om het voor kiezers duidelijker te maken welke belangen kandidaten vertegenwoordigen. Politieke partijen kunnen gebruik maken van deze mogelijkheid door ook als ‘lijst’ aan de waterschapsverkiezingen deel te nemen. De SP doet dat niet. Wij zullen evenmin stemadviezen of steunverklaringen afgeven over de lijsten die aan de waterschapsverkiezingen deelnemen. De waterschappen moeten een uitvoerend orgaan blijven en geen politiek orgaan worden. De partij wil daarom de bevoegdheden van de waterschappen onderbrengen bij de provincies.

Het bestuur van de waterschappen bestaat uit vertegenwoordigers van specifieke belangengroepen, van bedrijven, natuurbeheerders en boeren. Afhankelijk van de grootte van een waterschap wordt bijna de helft tot eenderde van de leden benoemd door belangenverenigingen, zoals de Kamers van Koophandel, het Bosschap en LTO Nederland. De rest wordt gekozen door de inwoners van het waterschap. In tegenstelling tot gemeenten en provincies zijn de waterschappen geen politiek bestuur. Zij hebben vooral uitvoerende taken, en dat moet volgens de SP ook zo blijven. Als het gaat om politieke beslissingen, zijn vooral de provincies aan het woord. Zij stellen een waterbeleidsplan op en houden toezicht op de waterschappen. Provincies bemoeien zich ook met het grondwater, het oppervlaktewater en het drinkwater.

Na aandringen van de SP heeft de regering besloten dat na de verkiezingen van november een uitgebreide evaluatie wordt gehouden. Op basis daarvan wordt besloten hoe het verder moet met de waterschappen. Naar de opvatting van de SP moeten de waterschappen geen politiek orgaan worden. De partij is van mening dat de bevoegdheden van de waterschappen beter kunnen worden ondergebracht bij de provincies, waardoor de specifieke expertise van de waterschappen kan worden ingebed in een algemeen politiek bestuur.

Voor mij een niet echt verrassend standpunt, wel één waar ik me heel goed in kan vinden (ook weer niet verrassend voor een SP-statenlid). Maar dit is voor het eerst dat ik zo duidelijk lees, wat ik zelf ook al vind. De waterschappen zijn niet echt democratisch en waarom deze niet ondergebracht bij de provincies? Ook die kampen met een imagoprobleem. Probeer maar eens uit te leggen wat de provincietaken zijn. Het zal niet verbazen dat ik op de groene kandidaten stem, en in ‘mijn’ waterschap kan dat op een SP-er: Toon Voets.

Geef een reactie