Vergrijzing op de agenda

Vergrijzing op de agenda

Een tweede verzoek om aandacht, dit keer voor vergrijzing – van het Brabants Kenniscentrum Ouderen.

Vergrijzing op de politieke agenda

Gisteren kreeg ik een tweede vlugschrift, bedoeld om kandidaat-statenleden alvast een beetje te masseren. Dit keer kwam het van het Brabants Kenniscentrum Ouderen.  Zij presenteerden mij een 10-puntenplan voor een ambitieus provinciaal programma. Helaas zijn roze ouderen onzichtbaar bij het kenniscentrum.

Vandaar dat ik ze onderstaand bericht per netpost heb gestuurd:

Geachte dames en heren,

Met belangstelling heb ik het door u opgestelde ‘10-puntenplan voor een ambitieus programma’ gelezen. Wat ik mis is een passage over biseksuele, lesbische en homoseksuele (holebi) ouderen.Medio 2006 organiseerde COC Nederland een Belweek Roze Ouderen. Hieruit kwamen specifieke noden van holebi-ouderen uit naar voren. Hier leest u een uitgebreid verslag met aanbevelingen: ‘Belweek Roze Ouderen’. 

Ik ben benieuwd of uw organisatie zich de wensen van de roze ouderen ook aantrekt en deze meeneemt in uw adviezen aan de provincie. Graag stel ik u op de hoogte van enkele passages in het verkiezingsprogramma van de SP:

Hoofdstuk 3, Beter zorgen

  • Integratie van alle inwoners van Brabant, ongeacht hun afkomst of levenswijze, moet door de provincie worden bevorderd en discriminatie moet worden aangepakt. Dit heeft alleen kans van slagen als segregatie bestreden wordt, zodat mensen elkaar ongedwongen kunnen ontmoeten in de buurt, op school en de werkvloer. ‘Categoriale’ Instellingen (voor speciale doelgroepen) kunnen hierbij helpen, maar het mag niet zo zijn dat alles wat met hun doelgroepen te maken heeft bij hen wordt neergelegd. Dat zou integratie juist tegenhouden. 
  • Door de provincie gesubsidieerde instellingen als het Brabants Kenniscentrum Ouderen dienen in hun onderzoek en informatie ook de nodige aandacht te besteden aan de positie van oudere homoseksuelen en oudere allochtonen.  

Hoofdstuk 9, Beter wonen

  • De provincie stimuleert dat gemeenten zowel in hun woningbouwplannen als in het ouderenbeleid specifieke maatregelen treft voor homo- en biseksuele ouderen.  Het volledige programma is hier te lezen: noordbrabant.sp.nl/programma 

Vriendelijke groet,Ron van Zeeland,
Kandidaat-Statenlid SP

Helaas ontving ik geen bericht terug. Veelzeggend?

Geef een reactie