Deze week doet de Raad van State uitspraak in de zaak die de Belangenbehartiging Omwonenden Welschap o.a. heeft aangespannen tegen het ministerie van Defensie om gebruik en functie van het vliegveld vast te leggen.

Uit de aankondiging van de Raad van State: 

Aanwijzingsbesluit vliegveld Eindhoven

Uitspraak over de aanwijzing door de staatssecretaris van Defensie en de minister van VROM van het militaire vliegveld Eindhoven. Dit aanwijzingsbesluit is genomen op grond van de Luchtvaartwet. In het besluit hebben de staatssecretaris en de minister de bestaande functie en het bestaande gebruik van het vliegveld vastgelegd. De belangrijkste reden om een nieuw besluit te nemen, is de vaststelling van een geluidszone rondom het vliegveld. Onder meer de vereniging ‘Belangenbehartiging Omwonenden Welschap’ en de beleggingsmaatschappij De Mispelaar zijn het niet eens met dit aanwijzingsbesluit.

Volgens hen is de geluidszone in het besluit veel groter dan feitelijk noodzakelijk is. Verder vinden zij dat het onderzoek naar de gevolgen van het vliegveld voor het milieu tekortschiet. Ook enkele (voormalig) eigenaren van percelen in de buurt van het vliegveld zijn in beroep gekomen. Zij zijn het er niet mee eens dat deze percelen deel uitmaken van het vliegveld, omdat het maar de vraag is of de percelen daadwerkelijk zullen worden gebruikt. De zaak is op 15 mei jl. op zitting behandeld. Zie ook de uitspraak in zaaknummer 200807167/1 die de Raad van State eveneens op 5 augustus openbaar maakt. Die uitspraak gaat over een ontheffing op grond van de Luchtvaartwet voor het vliegveld in Eindhoven.

De vraag is wat de Raad van State gaat doen, want Defensie heeft veel ‘ruimte’ om haar eigen grenzen aan te geven en is niet altijd even transparant. Deze week doet de Raad van State dus twee keer uitspraak over Eindhoven Airport.

Dit komt ook nog aan de orde (wederom uit de aankondiging van de RvS):

Ontheffing voor gebruik vliegveld Eindhoven voor ‘zware’ civiele vluchten

Uitspraak over de ontheffing die de staatssecretaris van Defensie en de minister van V&W op grond van de Luchtvaartwet heeft verleend aan Eindhoven Airport. Met deze ontheffing kan het aantal zware vliegtuigbewegingen door burgerluchtvaartuigen op het militaire vliegveld tot 14.000 per jaar groeien. Het totaal aantal vliegtuigbewegingen (ruim 18.000) dat per jaar is toegestaan verandert niet. De ontheffing geldt voor de jaren 2006 en 2007.

Eindhoven Airport had de ontheffing aangevraagd, omdat verschillende zogenoemde ‘low-cost carriers’ met grotere vliegtuigen van het vliegveld gebruik willen maken. Onder meer de vereniging ‘Belangenbehartiging Omwonenden Welschap’ (BOW) uit Veldhoven verzet zich tegen deze ontheffing en is in hoger beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Volgens BOW is uitbreiding van het aantal zware vliegtuigbewegingen niet nodig en is de vervoersbehoefte niet goed onderbouwd. De staatssecretaris en de minister hebben meer zware vliegtuigbewegingen toegekend dan nodig is, aldus BOW. Verder vindt BOW de ontheffing in strijd met de Regionale Overeenkomst, omdat de 14.000 zware vliegtuigbewegingen ervoor zorgen dat de geluidsruimte uit die overeenkomst wordt overschreden.

Ook dient de regeling waarmee de openingstijden in onvoorziene omstandigheden mogen worden verruimd, alleen een economisch belang, aldus BOW. Dat belang weegt volgens haar niet op tegen het milieubelang en het belang van omwonenden bij een lagere geluidsbelasting. De rechtbank in Den Bosch verklaarde in augustus 2008 een eerder beroep van BOW ongegrond. De zaak is op 21 juli jl. op zitting behandeld. Zie ook de uitspraak in zaaknummer 200800689/1 die de Raad van State eveneens op 5 augustus openbaar maakt. Die uitspraak gaat over de aanwijzing van het vliegveld op grond van de Luchtvaartwet.

Het wordt al met al een spannend weekje voor de belanghebbenden (en dat zijn niet enkel de vrijwilligers van de B.O.W.).

Geef een reactie