Terwijl het allemaal niet zo ging vandaag. Ik heb wel vaker na een drukke dag dat het even wat minder gaat, maar vandaag was ik niet vooruit te branden. Er zit nog een verhaaltje over C2C en één over waterstof in de pen, maar ze kwamen er niet uit. Gelukkig is er morgen weer een overleg in de Tweede Kamer, waar we wat mee moesten.

Dat werd dus bellen met de fractiemedewerker om te vragen welke kant de SP op zou gaan bij het debat over de Algemene Wet Gelijke Behandeling. Onlangs kreeg Nederland een tik op de vingers van de Europese Commissie vanwege de ‘enkele feit-constructie’ in deze wet:

de vrijheid van een instelling op godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag om eisen te stellen, die gelet op het doel van de instelling, nodig zijn voor de vervulling van een functie, waarbij deze eisen niet mogen leiden tot onderscheid op grond van het enkele feit van politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid of burgerlijke staat;

Kortom, een katholieke school mag een homoseksuele leerkracht niet weigeren bij een sollicitatie op grond van het enkele feit dat hij homo is. Dat niet, maar wel als hij samenwoont met zijn vriend. Om maar een voorbeeld te noemen. En daarvoor werd die tik uitgedeeld en daar wordt morgen in de Tweede Kamer over gesproken.

Ik ben weer ten dele gerustgesteld, want de SP is het voor één keer eens met de kritiek van de Europese Commissie. De SP wil zelfs verder gaan, zelfs ‘Artikel 23‘, waarin de vrijeid van onderwijs is geregeld, staat ter discussie. Hoe dat precies ingekleed gaat worden is nog de vraag, maar we zijn voor openbaar onderwijs. Zo kunnen scholen ook niet meer weigeren mee te werken aan voorlichting en dergelijke.

Over uitbreiding van Artikel 1 van de Grondwet is het laatste worod nog niet gezegd, daar kom ik later weer op terug. Verder heb ik vandaag eindelijk werk gemaakt van het interieur van mijn archiefkast zodat ik mijn dossiers kan ordenen. Eindelijk…

 

Geef een reactie