De grote broek die Gedeputeerde Staten vorig jaar aantrokken toen ze dreigden een aantal milieu-organisaties niet-ontvankelijk te verklaren in procedurese tegen de provincie blijkt toch niet te passen. Weer is een club door de rechtbank wél ontvankelik verklaard.

Klik hier voor eerdere blogs hierover. Hieronder het korte berichtje uit het Brabants Dagblad:

Veevergunningen wél beoordelen

Het provinciebestuur (GS) van Brabant moet de uitbrei­ding van drie veehouderijen nabij het Hildsven (Moergestel), Groote Peel en Leenderbos alsnog tegen het licht houden. Volgens de Raad van State heeft GS de milieu- orga­nisatie MOB uit Nijmegen ten on­rechte afgeserveerd als bezwaarma­ker tegen de Natuurbeschermings­wetvergunningen die zij voor de veehouderijen had verleend. MOB is voldoende actief voor het milieu om belanghebbend hierbij te zijn. GS is nu verplicht haar bezwaren wél inhoudelijk te beoordelen.

Klik hier voor de webstek (in het engels) van MOBilisation for the Environment (MOB).

Geef een reactie