Na druk heeft de gemeente ‘s-Hertogenbosch een telefoonnummer bekend gemaakt (met dank aan GL-raadslid Ufuk Kahya) waarop klachten over discriminatie per 1 januari gemeld kunnen worden: (073) 615 90 82.

Meldpunt Discriminatie

Hoe de afwikkeling precies gaat lopen weet ik nu niet, maar er was een debat in de gemeenteraad voor nodig en ook dat ging niet helemaal soepeltjes hoorde ik. Basta zou failliet zijn en daardoor kan de stichting niet overgenomen worden door een andere organisatie. D.w.z. kan wel, maar met medeneming van al het personeel, en dat was blijkbaar ook niet de bedoeling.

Vorige week had ik weer een afspraak met de directeur en een medewerker van Basta! waarin ik werd bijgepraat. Daar hoorde ik wel iets nieuws waarover later wellicht meer. Bij Algemene maatregel van bestuur (AMvB) zou geregeld zijn dat de provincie toezicht houdt op de naleving van de wet door gemeenten (verplichting tot instelling onafhankelijk klachtenmeldpunt + verslag).

Ik ben natuurlijk benieuwd of en hoe die taak is uitgevoerd en wat de resultaten waren die aan ‘Den Haag’ zijn gerapporteerd.

Geef een reactie