Het persvak van de Statenzaal op het Provinciehuis.
Vandaag was het weer vergaderdag voor Provinciale Staten. Veel pers aanwezig vandaag, natuurlijk voor het debat over de gouden handdrukken. Het was lang wachten voordat de pers kreeg waar ze voor kwam. Ook de statenleden die vandaag niet het woord voerden beleefden niet hun spannendste dag.

Het overgrote deel van de statenleden moest de dag zien door te komen, omdat bij de meeste zaken de fractievoorzitters het woord voerden. De vergadering begon met een in memoriam, uitgesproken door de commissaris der koningin. Het echte werk begon vandaag met de behandeling van de ‘uitwerking van het bestuursakkoord’. Net als onze regering, heeft het inmiddels niet meer zo nieuwe college van Gedeputeerde Staten (GS) na de formatie 75 dagen de tijd genomen om met mensen uit de provincie te praten en de uitgangspunten van hun beleid te formuleren.

Een vreemde gewaarwording, zo had ik bij de voorbespreking in de commissie al gemerkt. Ik was veel te lang en veel te inhoudelijk aan het woord. Het bestuursakkoord bevatte namelijk veel lege zinnen, veel voornemens en werd bijna nergens concreet. Als PS moesten we nu formeel ‘kennis nemen van de uitwerking van het bestuursakkoord’. Daar kun je moeilijk nee tegen zeggen. Onze fractievoorzitter Nico Heijmans waarschuwde ons voorafgaand aan de vergadering niet teleurgesteld te zijn. We hadden hem namelijk van munitie voorzien en daar ging hij weinig van gebruiken.

Mia van Boxtel (SP) bekijkt schriftelijke vragen.

Het werd aanvankelijk een interessant debat. Nico citeerde opmerkingen van statenleden van CDA, VVD en PvdA. En die woorden kwamen er op neer dat het voorstel weinig inhoudelijk was, Niet vleiend, “Met zulke vrienden heb je geen oppositie nodig”, aldus Nico. Bij zijn eerste interruptie gebruikte hij toch wat uit mijn bijdrage. Soms moet je met een kleine rol tevreden zijn. Ook vandaag weer een zure opmerking van John Arkes van de PvdA richting SP. Dat we 7 minuten spreektijd gebruikten om helemaal niks te zeggen. Dat laatste klopte ook wel, er viel weinig te zeggen over zo’n nietszeggend werkstuk van GS. Verder noemde Arkes het collegeakkoord sociaal-democratisch. Behoorlijk cynisch voor een partij die niet eens nodig is voor een meerderheid.

De gouden handdrukken
Hier was al wat overleg aan voorafgegaan. De collegepartijen hadden besloten dat niet de Zuidelijke Rekenkamer, maar hoogleraar Ron Niessen de goudgerande afvloeïngsregelingen voor ambtenaren gaat onderzoeken. De SP, samen met bijna alle oppositiepartijen zagen meer in de Zuidelijke Rekenkamer. Na wat felle debatjes (de Brabantse Partij voelde zich aanvankelijk geschoffeerd door het CDA), waren PS uiteindelijk unaniem voor de hoogleraar. Hij gaat de afgelopen tien jaar onderzoeken.

Geef een reactie