Gen-tech of Roze SP in Gemert? Vrij snel hadden Kartika Liotard en ik het over haar commissies in het Europees Parlement. Wat blijkt?

Kartika Liotard in Gemert

Kartika Liotard is lid van de commissies ‘Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken’ en ‘Rechten van de vrouw en gendergelijkheid’ (plv.) voor de  Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links (GUE/NGL).

GUE/NGL is de Europese politieke familie waarbij de SP in het Europees Parlement is aangesloten (niet te verwarren met de Europese Groenen, waartoe GroenLinks behoort).

Roze SP -> EU-commissies

In elk geval weet het roze netwerk wel raad met deze commissies, hier worden de meeste zaken aangaande gelijke rechten voor seksuele minderheden en transgenders behandeld. Als fractie van twee leden voeren de SP-ers in het EP niet over elk onderwerp het woord. De woordvoerderschappen zijn verdeeld binnen de GUE/NGL-fractie. Mooi dus dat ons SP-EP-lid over deze onderwerpen gaat. De drempel is dan in elk geval wat lager.

Kartika was al eens bij een verboden homodemonstratie in Polen. Wist ik ook al niets van. En ze was lid van een groep in de SP die over vrouwenemancipatie nadacht. Ook een overeenkomst met ons roze netwerk. Met beide onderwerpen weten verstokte SP-ers nogal eens geen raad. Wel vreemd dat we op dit terrein een woordvoerder hebben en dat we er zelden wat over horen. De pr-machine’s van Kathalijne Buitenweg (GroenLinks), Emine Bozkurt (PvdA) en van Sophie in ’t Veld (D66) werken wat dat betreft veel beter. Hier kunnen het roze netwerk en Kartika elkaar versterken. Ook van de ervaringen van de vrouwen-emancipatiegroep kan het netwerk leren.

‘Gemert’ was dus in meerdere opzichten een geslaagde avond. Naast gen-maïs en homorechten heb ik ook nog kennis gemaakt met mensen uit de afdeling Helmond en zijn er afspraken gemaakt om bij de ZLTO langs te gaan (samen met Veerle).

Geef een reactie