Rotterdam: Zuidwestelijke Delta

Vandaag een dagje Rotterdam voor de 5e werkconferentie Zuidwestelijke Delta. Gooit Rutte-1 roet in het water of gaan de plannen door?

Vergaderen in Rotterdam

De bijeenkomsten van de Zuidwestelijke Delta vinden vaak op voor mij onmogelijke tijdstippen plaats, en dan meestal ver weg (omdat de deelnemende provincies Zuid-Holland en Zeeland zijn en voor Noord-Brabant is vooral West-Brabant relevant).

Vandaag voor dag en dauw opgestaan om weer eens wat op te steken. Binnenkort spreken Provinciale Staten hierover en een opfrisdagje kan geen kwaad. En Rotterdam al helemaal niet. De afsluitende sessie was op de bovenste verdieping van het Inntel-hotel (uitstulping op gebouw, foto boven), prachtig uitzicht!

Zuidwestelijke Delta

Voor Noord-Brabant speelt met name de oplossing voor het met giftige algen vervuilde Volkerak-Zoommeer. Verzilting – daar is bijna iedereen het inmiddels over eens – is de meest optimale oplossing. Na jarenlang plannen maken, praten, onderhandelen, betrekken van andere partijen bij het proces is nu de tijd gekomen van de gebiedsontwikkelingen.

Even kort (van de officiële webstek – klik hier) over de Zuidwestelijke Delta:

De Zuidwestelijke Delta is een prachtige regio om te wonen, werken en te recreëren. Nog wel.

De Deltawerken blijken schaduwkanten voor natuur, waterkwaliteit en economie te hebben, maar ook door klimaatverandering staat het gebied onder druk.

Bestuurders en vertegenwoordigers van provincies en waterschappen uit Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Holland en het Rijk werken in de Stuurgroep Zuidwestelijke Delta aan een klimaatbestendig veilig, ecologisch veerkrachtig en economisch vitaal deltagebied.

Na enkele inleidingen, waarvan vooral die van professor Geert Teisman (hoogleraar bestuurskunde) interessant was. Hij is erg geïnteresseerd in gecompliceerde samenwerkingsprocessen, waarvan de Stuurgroep Zuidwestelijke Delta er duidelijk eentje is.

2009: Biesbosch

Slimme verzoening

Slimme verzoening is een term die me is bijgebleven. Iedere groep, provincie, gemeente, heeft zijn of haar eigen belangen. Het is gemakkelijk om met eisen (landbouw: zoet water!) te komen, maar productiever is om het gezamenlijk belang te zien en te bedenken wat je naast vragen, ook kunt bieden.

Een opmerking van programmadirecteur Joost Schrijnen was wat kort door de bocht: “In de Brabantse Wal is zoet water genoeg!” als oplossing voor de indringing van zout water nadat Brabant weer een beetje aan zee ligt door de verzilting.

Ik herinner me de jaarlijks terugkerende worsteling van inmiddels oud-Gedeputeerde Hoes over de verdroging van de meren op de Brabantse Wal als gevolg van de overvloedige inname van drinkwater door Evides. Aandachtspuntje voor de behandeling in Provinciale Staten.

Verder viel het me op dat milieu- en natuurorganisaties niet goed vertegenwoordigd waren. Ook dat kan beter om zo tegenwicht te bieden aan de wat nadrukkelijke focus op landbouw-, visserij- en recreatiebelangen.

Opvallend weinig statenleden aanwezig (ik zag één Brabantse collega op de lijst, maar niet gezien). Uit Zeeland enkele en Zuid-Holland had de meeste statenleden, maar voor hen was het een thuiswedstrijd.

Oh ja, in het regeerakkoord staat niets dat de voorbereiding voor verzilting van het Volkerak-Zoommeer zou moeten stoppen. Die gaan dus door.

[flickr_set id="72157625806421477"]

De foto’s zijn onder andere van een eerder werkbezoek aan Volkerak-Zoommeer (juli 2008).

Geef een reactie