Reiling: geduld raakt op

Het geduld met Reiling raakt op. Bewoners, nu zelfs de Dorpsraad, lijken de uitbreiding van de overlastgevende activiteiten niet langer te pikken. En gisteren deed de politie, NFI en de AID een inval bij het bedrijf. En de bedrijfsleider begrijpt het niet.

Gisteren was de hoorzitting over de geplande uitbreiding, dit schrijft het ED erover:

Weinig geduld met Reiling

door Hub Dohmen

Het geduld van Sterk­sel met recycle- en grondverzetbe­drijf Reiling lijkt op te raken.

Dat was gistermiddag zo ongeveer de strekking van het betoog van de dorpsraad bij de bezwarencom­missie van de provincie.

Bij de provincie zijn 22 bezwaren ingediend tegen onder meer het uitbreiden van de weegtijden bij het bedrijf aan de Pastoor Thijssen­straat. Ze zijn een protest tegen de aantasting van de leefbaarheid in het dorp, zo bleek in Den Bosch.

„Elke aanslag op het leefklimaat wordt met kracht bestreden”, zei woordvoerder M. Dassen van de dorpsraad, die kort daarvoor nog verwees naar de miljoen euro die ‘Den Bosch’ in de leefbaarheid van het dorp pompt.

„De roep om actie wordt luider”, aldus Dassen. Want het dorp vreest dat de toestemming om ’s nachts vrachtwagens te gaan we­gen op termijn zal leiden tot het lossen van trucks.

In de nachtelijke uren mogen maximaal 85 trucks worden gewo­gen. Tot nog toe rijden midden in de nacht geen vrachtwagens voor Reiling door het dorp, omdat bij het bedrijf geen activiteit mag plaatsvinden.

Omwonenden, en met hun ook de gemeente Cranendonck, zijn bang dat het toestaan van het we­gen zal leiden tot een verschuiving van ‘vrachtwagenbewegingen’ naar de nacht. Dassen: „Maar her­rie van overdag, als vrachtwagenge­ronk, is een veel groter kabaal in de nacht.”

Volgens een woordvoerster van de provincie is de toestemming voor het nachtelijk wegen op basis vn de juiste argumenten gegeven.

De bezwarencommissie moet nog beslissen of alle bezwaren ontvan­kelijk zijn, omdat een deel door een verkeerde datum in een adver­tentie van de provincie te laat werd ingediend.

Verschillende bewoners zetten de bezwaren met een persoonlijk be­toog kracht bij. Zo betoogde inwo­ner M. Smelik dat hij nu al ’s nacht wakker wordt door trucks op weg naar Reiling. „Het bedrijf tast ons woongenot fors aan.”

Politie-inval

Dit stond op de webstek politie.nl:

Politie en ketenpartners doen onderzoek naar overtredingen milieuwet

Zuidoost-Brabant, 20-09-2010 • Maandagochtend is bij een afvalverwerkingsbedrijf in de omgeving van Eindhoven een uitgebreid onderzoek ingesteld in het kader van de milieuwetgeving. De administratie van het bedrijf is bekeken en er zijn grond- en afvalmonsters genomen. De resultaten van het onderzoek zullen uit moeten wijzen of er sprake is van het verwerken van afval in strijd met de milieuwetgeving

De politie startte het onderzoek op basis van binnengekomen informatie van bestuurlijke partners. Politie Brabant Zuid-Oost doet samen met het Interregionale Milieu Team Haaglanden het strafrechtelijk onderzoek. Zij werken hierbij nauw samen met de gemeente, Waterschap De Dommel, de Algemene Inspectiedienst (AID) en de Provincie Noord-Brabant. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.

Samen met deze partners bezocht de politie tijdens de actiedag ook het bedrijf. Voor het nemen van de monsters kwam het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) ter plaatse. In totaal werden dertig mensen ingezet tijdens de actiedag.

20100921_omroepbrabant_reiling_inval

Klik op de afbeelding voor een vergroting. Ook het ED bericht hier uitgebreid over, klik hier.

Geef een reactie