foto: Wouter van der Staak
Gisteren geen tijd meer voor een blog over de regioconferentie, vandaag blijkt de batterij van mijn camera leeg. Deze foto heb ik geleend van Wouter van der Staak.

Toch eens vragen hoe het hem wél lukt met eenzelfde camera scherpe foto’s te maken.

Maar terug naar de regioconferentie waar om te beginnen de Statenfractie verantwoording aflegde voor het afgelopen jaar. Er was vanuit het partijbureau aangedrongen op één A4-tje tekst terwijl een uur en een kwartier was ingeruimd voor dit onderdeel. Gelukkig leidde dit tot de nodige vragen en opmerkingen vanuit de zaal, waardoor fractievoorzitter Nico Heijmans wat dieper op enkele zaken in kon gaan. Hij herhaalde nog maar eens de wens van de fractie om vooral uitgenodigd te worden voor werkbezoeken.

Gedeelde toekomst

Na de pauze werd de integratienota van de SP besproken: Gedeelde toekomst, voorstellen voor participatie, emancipatie en integratie. Een hele discussie volgde of de term allochtoon (waarvan er volgens de officiële definitie niet veel in de zaal zaten) nog wel zinnig was. De termen migrant en migrantenkinderen zouden beter zijn. Veel principiële problemen hadden de Brabantse SP-ers niet met de nota. Heel veel echt nieuwe zaken staan er dan ook niet in, dat zou ook vreemd zijn.

Wel een interessante discussie over artikel 23 van de Grondwet, waar de vrijheid van onderwijs geregeld wordt. Eigenlijk is de meerderheid van de aanwezige partijleden voor afschaffing van artikel 23 (religieus onderwijs mag door de ouders op vrije dagen zelf georganiseerd worden). Maar als de SP dat nu zou roepen worden meteen de gelovige stellingen betrokken, waardoor er helemaal niets verandert. En dat terwijl er wel degelijk problemen zijn met eenzijdig samengestelde scholen.

Hetzelfde geldt eigenlijk voor eenzijdig samengestelde wijken. Daar is niet alleen sprake van een witte vlucht, maar ook van een zwarte. Iedereen die het zich kan permiteren vertrekt naar een betere plek. Hierdoor blijven de achterstandsbuurten steeds weer aangevuld met sociaal-economisch zwakke bewoners, niet zelden migranten. Dáár moet dus wat aan gedaan. En daar kunnen we als SP met de nota in de hand mee aan de slag. 

Geef een reactie