Open brief duurzame energie


Door de penningmeester van de Zonnestroom-producentenvereniging (ZPV – leuk scrabblewoord trouwens) kreeg ik een oproep om een open brief te ondertekenen. Nou moet je als politicus goed nadenken wat je ondertekent, maar dit kon geen kwaad: een oproep om een feed in-tarief te hanteren voor hernieuwbare energie.

Feed in? Was voor mij ook nieuw, maar hier gaat het over:

Duurzame energie is van en voor ons allemaal. In de uitzendingen van Tegenlicht van 20 en 27 oktober werd andermaal helder uiteen gezet welke kansen er liggen voor onze economie en voor onze samenleving als iedereen zich kan inzetten voor het opwekken van schone en hernieuwbare energie. Landen om ons heen hebben inmiddels aangetoond dat een meer decentrale aanpak werkt en een duurzaam inkomen verschaft aan honderdduizenden mensen en (nieuwe, innovatieve maar ook bestaande) bedrijven.

Mensen als het Duitse SPD parlementslid Hermann Scheer en Al Gore wijzen er bij herhaling op dat er een samenhang dient te zijn tussen alle elementen van bestuur, economie en samenleving om tot werkelijk duurzame oplossingen te komen. Het International Energy Agency noemt het feed-in tarief de meest effectieve beleidsmaatregel voor het bevorderen van hernieuwbare energie. (Het feed-in tarief is het bedrag dat wordt betaald voor teruglevering van duurzaam opgewekte electriciteit en groen gas aan het net.)

Onze energievoorziening speelt een cruciale rol in zowel de transitie naar een duurzame samenleving, als in onze toekomstige economische ontwikkeling. Om een zo groot mogelijke deelname in de energietransitie mogelijk te maken is het noodzakelijk dat een behoorlijke en op lange termijn vaste vergoeding wordt verleend aan iedereen die duurzaam opgewekte electriciteit of groen gas aan de netten levert: het feed-in tarief.

Daarom verzoeken wij, de ondertekenaars van deze open brief, de aangeschreven partijen om een daadwerkelijk, langlopend feed-in tarief gebaseerd op vergoeding van geleverd vermogen, zonder limiet en op basis van een vast tarief gefinancierd uit de energieprijs, op zo kort mogelijke termijn mogelijk te maken (en waar noodzakelijk de bestaande regeling in deze zin aan te passen en zodanig uit te breiden dat voorkomen wordt dat daardoor discontinuïteit ontstaat in de ondersteuning van een sector die gedurende de laatste jaren is geconfronteerd met inconsistent beleid en wisselende regelingen).

Duurzame energie is van ons allemaal, net zoals onze toekomst. Het belang van een maatschappijbrede participatie in de noodzakelijke transitie naar duurzaamheid overstijgt dan ook individuele politieke en zakelijke belangen. Daarom doen wij deze oproep aan alle partijen die een sleutelrol spelen in de versnelling van de energietransitie om deze cruciale stap mogelijk te helpen maken.

De Kleine Aarde
Stichting iNSnet

Ook tekenen of meer lezen, klik hier. Vandaag ga ik Gedeputeerde Staten vragen om de open brief te steunen.

Geef een reactie