De vergadering van Provinciale Staten is begonnen en is hier rechtstreeks te volgen. Belangrijkste punt voor mij vandaag is het Jaarprogramma van de commissie Beleidsevaluatie (cie BE). De spanning liep hoog op, en ik moest een neutraal verhaal houden.

En om het extra spannend te maken mocht ik plaatsnemen achter de GS-tafel, naast de Commissaris der Koningin om het debat te volgen. Names de cie BE moest ik proberen zo neutraal mogelijk het verhaal te houden. ‘s Ochtends bleek het CDA echter een nieuw amendement te hebben geschreven waar het onderwerp ‘reconstructie’ helemaal uit het Jaarprogramma werd geschreven.

Geluk bij een ongeluk, coalitiedwang was er nu niet meer, dus de PvdA kon hier ook tegenstemmen. Vanuit de VVD en CDA werd met ongeloof naar voren gebracht waarom leden van de cie BE toch zo gemakkelijk met hun portefeuille wapperden en waarom alles zo gevoelig lag.

Nadat ik mijn eerste termijn had voorgelezen kreeg ik nadat de CdK me bijna vergat, in de tweede termijn ingaan op die gevoeligheden. Het was namelijk het CDA dat in de cie BE nadat de commissie had besloten de reconstructie te onderzoeken, die meteen daarop liet weten dat de CDA-fractie dit zou torpederen. Als men dan nóg niet snapt dat zaken gevoelig liggen.

Ook de rol van het CDA bij de poging uit de impasse te komen (waar men zelf voor gezorgd had) kan ik hier nog toelichten. Het heeft me veel moeite gekost om binnen mijn eigen fractie duitdleijk te krijgen wat er precies aan de hand is. Bij het steun zoeken voor het amendement (versie 1 met PvdA-steun) was niet het hele verhaal verteld. Bij besturedring ervan was mij snel duidelijk dat dit niet kon. Het onderzoek moest volgens het CDA-amendement worden uitgesteld tot de Mid Term Review van Gedeputeerde Staten GS).

Dat was een uitnodiging voor GS om een mooie stand van zaken te presenteren van de reconstructie en de Inrichting Landelijk Gebied. Daar kan een onafhankelijke, niet-politieke commissie geen onderzoek op baseren. Vind ik in elk geval.

Toen de SP het amendement niet wilde steunen moet er iets geknapt zijn bij het CDA. Een nieuw amendement werd geschreven, met steun van de VVD ingediend (meerderheid) en vervolgens werd er een streep door het onderzoek naar de reconstructie gehaald.

Ik ben benieuwd hoeveel lezers er ondertussen zijn afgehaakt. Dit is echt voer voor politici vrees ik. Maar goed, hieronder mijn eerste termijn:

Voorzitter,

Het voorstel zoals het er nu ligt is er niet zonder slag of stoot gekomen. Na een eerste ronde is de discussie in de commissie nog eens dunnetjes overgedaan.

Uiteindelijk zijn we tot een besluit gekomen waarbij het onderzoeks- onderwerp ‘reconstructie’ door een meerderheid van de cie BE is voorgedragen voor het Jaarprogramma 2009. Over de Jeugdzorg was minder discussie.

Uiteraard heeft de commissie met veel belangstelling de discussie in de commissie Bestuur en Middelen gevolgd en na rijp beraad – zoals dat zo mooi heet – heeft de commissie besloten dat voor een deel aan de tegemoet te komen aan de bezwaren van de commissie B. & M.

Zo zouden (zóuden, want het nu ingediende amendement dat door een meerderheid van VVD en CDA is ingediend) de onderzoeksresultaten die begin 2009 verwacht worden – onder andere die van de visitaties van het Ministerie van LNV, worden afgewacht alvorens tot de definiteve vraagstelling te komen.

Zoals in de memorie van Antwoord al is aangegeven zal het onderzoek door de cie BE voornamelijk procesgericht zijn en is/was een dubbeling met andere onderzoeken dan ook niet te verwachten.

De Mid-term Review wilde een meerderheid van de cie BE niet afwachten en een groot deel van de commissie betreurt dan ook het wijzigingsvoorstel om ons onderzoek mede aan te laten sluiten bij het verzamelen van antwoorden op onderzoeksvragen in het kader van de Midterm Review ILG.

Nu de kaarten anders liggen, het onderwerp is helemaal van tafel, kan ik niet anders concluderen dat het CDA hiermee een bom legt onder het voortbestaan van de commissie Bleidsevaluatie.

De reeds tíjdens de vergadering van de cie BE aangekondigde actie door het CDA is door een meerderheid van de commissie als een onaangename verrassing ervaren. Mede als gevolg hiervan heeft een aantal van de commissieleden aangekondigd hun positie te heroverwegen.

Dit voornemen zal nu een deel van het Jaarprogramma is afgewezen door PS, eerder sterker zijn geworden. De vraag is wel of Provinciale Staten zich hiermee een dienst bewijzen.

De eerste SP-er heeft in elk geval (heel) even op de plek van de Gedeputeerden gezeten.

(hier de snelkoppelingen naar de blogs van medecommissieleden Marusjka Lestrade en Annegien Wijnands)

This Post Has 2 Comments

  1. Inderdaad, halverwege afgehaakt, terwijl ik sappige politieke intriges wel wakker gemaakt mag worden. Maar die moeten dan ook over iets gaan en dit verhaal en vorige blogs over dit onderwerp gaan op de een of andere manier helemaal aan me voorbij?

    heb je eerder ergens uitgelegd wat het belang van dit debat is? Ik kan het op je blogs niet vinden. Zo 123.

  2. Dag Helm

    Tik in de zoekfunctie ‘beleidsevaluatie’ in en lees de laastste berichten. Maar toegegeven, volle zalen trekken we niet met dit drama.

    Maar voor de ingevoerden in de Brabantse politiek was het wel heftig én met intriges.

    Ik hoop je nog eens bij te praten…

Geef een reactie