NIDA en het Roze Verkiezingsdebat

Op NIDA na doen alle partijen die nu in de gemeenteraad zitten mee aan het Roze Verkiezingsdebat 010 dat aanstaande dinsdag plaatsvindt.

Roze Verkiezingsdebat Rotterdam

Het debat is een initiatief van COC Rotterdam, Humanitas en Rotterdam V. Alle zetelende partijen uit de Rotterdamse gemeenteraad doen mee. Ook andere partijen zijn uitgenodigd, waaronder moslimpartij NIDA. Maar geen van hen geeft acte de presence.

NIDA

NIDA profileert zich als een progressieve moslimpartij die de nieuwe generatie islamitische Rotterdammers aanspreekt. Op haar webpagina is de partij nogal vaag over de richting van de partij:

De scheiding tussen kerk en staat wordt echter te vaak misbruikt om dit waardevolle vermogen tot zingeving en spiritualiteit af te doen als iets van vroeger of als iets voor thuis. Principes als godsdienstvrijheid, het gelijkheidsbeginsel en de neutraliteit van de overheid bieden juist dit vermogen tot zingeving en spiritualiteit ook een plek in de publieke sfeer, publieke voorzieningen en het openbaar bestuur.

En verderop:

Onze gemeenschappelijkheden en collectieve Rotterdamse identiteit dienen als vertrek- en uitgangspunt in ons samenleven, waarin wij met waardering en begrip omgaan met de culturele en religieuze diversiteit die onze stad rijk is.

De eerste stelling vind ik nogal boud en kan ook gevaarlijk uitpakken. Natuurlijk hebben partijen op religieuze grondslag het recht zich te organiseren en mee te doen aan verkiezingen. Er is ook weinig verkeerds aan om zingeving een plek te geven in de publieke sfeer, maar bij spiritualiteit (een eufemisme voor geloofsbeleving?) krijg ik al meer problemen.

Geloof is per definitie iets van een persoonlijke overtuiging en het goede van de scheiding van kerk en staat is dat de overheid hierin een neutrale houding aanneemt en zo de positie van alle burgers kan beschermen. Burgers met allerlei achtergronden en overtuigingen, dus ook homo’s en moslims.

En omdat de openbare ruimte van iedereen is, betekent ruimte geven aan religieuze beleving of activiteiten in de openbare ruimte vaak ook dat de ruimte voor anderen hiermee ingeperkt wordt.

NIDA over LHBTI’s

Omdat de website van NIDA geen antwoorden geeft moeten we teruggaan naar uitspraken in de (sociale) media. Bij Powned zei NIDA-lijsttrekker Nourdin El Ouali het als volgt:

Ik pleit voor gelijkwaardigheid, ongeacht afkomst, sekse of seksuele voorkeur. Gelijkwaardigheid is een concept dat wij ook kennen in de islam. Racisme, anti-semitisme, homofobie, islam.

Dat zijn hoopgevende woorden, al hangt het maar net af welke uitleg je kiest voor jouw religieuze overtuiging. Er zijn legio voorbeelden van christenen en moslims die homo’s minder gelijkwaardig achten dan hetero’s.

Op twitter kwam El Ouali op de vraag “Ik ben homo, wat vind je daar van?” niet veel verder dan:

Ik leer mensen waarderen voor hoe ze zijn niet voor wie ze zijn. Wij kennen elkaar niet dus kan er niets over zeggen.

En toen werd doorgevraagd:

Zo heb ik geen waardering voor criminelen, mensen die te zwaar leunen op macht en status etc. Denk er over na.

Als ik dat doe, word ik niet vrolijk. Een helder antwoord zit er blijkbaar niet in, maar de vraag omzeilen en beginnen over criminelen is op zijn minst onhandig. Op verdere vragen ging hij  niet in.

Terug naar het Roze Verkiezingsdebat. Ik heb het COC gevraagd of NIDA was uitgenodigd en dit is wat men antwoordde:

Wij zijn ook bezorgd over NIDA. Helaas zijn ze niet ingegaan op onze uitnodigingen (alle bestaande en nieuwe/kleine partijen zijn uitgenodigd). Wij proberen ook op andere manieren een gesprek aan te gaan met deze partij.

Ik heb NIDA per e-mail ook gevraagd waarom men niet aanschuift bij het debat. Van een partij die in potentie zoveel kiezers aanspreekt mag verwacht worden dat het een debat over homo- emancipatie niet uit de weg gaat. Enerzijds kan NIDA de lhbt-gemeenschap in Rotterdam geruststellen en anderzijds kan ze haar achterban duidelijk maken dat een progressieve uitleg van de islam mogelijk is zonder mensen met een andere seksuele voorkeur uit te sluiten.

In tegenstelling tot geloof is je seksuele voorkeur namelijk geen keuze. Dus kom op NIDA, sluit je aan en ben erbij op 4 maart in De Gouvernestraat bij het Roze Verkiezingsdebat.

Geef een reactie