Nabrander: Milieubeleidsplan

Gepubliceerd op 0 reacties 2 minuten leestijd 28 x bekeken

20080317_antwerpen_basfcomplexAfgelopen vrijdag was er een voorbespreking met ambtenaren en bureau Pröpper & Partners over het Provinciaal Milieubeleidsplan 2011-2014. Belangrijk, want hier worden al wat bakens gezet.

Eerst werd de evaluatie van het Integraal Strategisch Milieuplan toegelicht door Pröpper en Partners. Die kende ik nog van de commissie Beleidsevaluatie, Pröpper & Partners hebben het onderzoek naar de Jeugdzorg.

Het Provinciaal Milieubeleidsplan 2011-2014 (PMB) is belangrijk omdat we voor de komende vier jaar de lijnen uit gaan zetten. Wat zijn de prioriteiten? Gaan we überhaupt met prioriteiten werken en wie stelt die dan vast?

Het was goed om te merken dat er vrij brede overeenstemming was over het feit dat we eigenlijk eerst moeten weten hoe het milieu in Brabant er voor staat voordat we gaan bepalen wat we gaan doen. Ambtelijk gaan eerst de nodige feiten verzameld worden. Mijn verzoek was om letterlijk in kaart te brengen waar welke knelpunten liggen op gebied van geluid, water en lucht. En – niet onbelangrijk – wie of wat de veroorzakers zijn van de overlast en wat de mogelijkheden of juist onmogelijkheden van de provincie zijn om er iets aan te doen.

Het is goed om te melden dat de (militaire) luchtvaart bij die inventarisatie in elk geval aan bod komt. Het kan heel goed zijn dat er reële overlast is door deze tak van sport, maar dat we beperkt zijn in onze mogelijkheden. In het geval van de militaire luchtvaart omdat het Ministerie van Defensie hier alles voor het zeggen heeft.

Dat het maar duidelijk wordt, dan weten we waar we aan toe zijn.

Ander belangrijk punt is gezondheid en het voorzorgprincipe. Op veel plaatsen botsen activiteiten van landbouw, verkeer of industrie al met de gezondheidsbelangen van mensen. Daar waar nieuwe ontwikkelingen op stapel staan zal dat in de toekomst een belangrijke toets worden voorspel ik.

Als laatste wordt de internationale samenwerking nog eens tegen het licht gehouden. Functioneert alles goed? Welke Europese regels hebben provinciale doorwerking? Worden we op tijd gewaarschuwd bij calamiteiten in Vlaanderen?

Op 26 april is er een een sessie met mensen uit verschillende organisaties die uitgenodigd zijn om mee te denken over het PMB.

Reageren?

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Er zijn nog geen reacties geplaatst.