De komende weken gaan SP’ers en betrokken inwoners van Sterksel langs deuren in Sterksel en Maarheeze om de inwoners te vragen in hoeverre zij overlast ondervinden van de activiteiten van Reiling en of de klachtafhandeling door de provincie wel adequaat is.

De SP-fractie in Provinciale Staten van Noord-Brabant en de SP Heeze-Leende maken zich al een tijdje zorgen over de (volks-)gezondheid, zwaar vrachtverkeer en de mogelijke risico’s van de activiteiten van Reiling op het bedrijventerrein Chijnsgoed.

In januari 2010 hebben we een informatieavond georganiseerd waaruit bleek dat veel mensen uit Sterksel en Maarheeze de zorgen van de SP deelden. Inmiddels heeft de provincie het bedrijf aangeschreven om de zwaarste overtredingen van Reiling Sterksel BV ongedaan te maken.

De SP wl graag van zo veel mogelijk bewoners in Sterksel en Maarheeze weten of en hoe probleimen worden ervaren met Reiling. De komende weken zal de SP langs de deuren gaan in Sterksel en Maarheeze met een enquête, deze enquête is hier ook digitaal in te vullen.

Op 15 juli zal ik zelf in Sterksel enquêtes af gaan nemen. Vrijwilligers kunnen zich nog melden (zie contactpagina).

Ondertussen hebben 60 Sterkselnaren bezwaar gemaakt tegen de uitbrediing van rijtijden van vrachtwagens. Dat is alvast een goed teken:

Sterksel tegen toename trucks Reiling

door Hub Dohmen STERKSEL – In Sterksel is grote on­rust ontstaan over de plannen van Reiling om ook in de nachtelijke uren vrachtwagens te wegen.

Directe aanleiding voor de commo­tie is de beslissing van Heeze-Leen­de om geen bezwaar bij de provin­cie in te dienen tegen de uitbrei­ding van de openingstijden van het grondverzet- en recyclebed­ruif. Reiling mag op dit moment tussen 7.00 en 23.00 uur vrachtwa­gens tot het bedrijfsterrein toela­ten. Het bedrijf heeft de provincie, als verstrekker van de milieuver­gunning, toestemming gevraagd om de klok rond vrachtwagens te mogen wegen.

Dat betekent dat in de drukke pe­riode ( maart- oktober) gemiddeld 85 trucks in de nachtelijke uren door de dorpskern van Sterksel rij­den. De gemeente kan zich hierin vinden, omdat het bedrijf binnen geluidsnormen zou blijven.

Dat is de bewoners van het kerk­dorp in het verkeerde keelgat ge­schoten. In enkele dagen tijd zijn zestig handtekeningen tegen de aanvraag in het dorp opgehaald. Die konden daardoor nog net op tijd bij het provinciehuis in Den Bosch worden afgeleverd.

Dorpsraadslid Jan Joosten: „ De nachtelijke ritten tasten de leef­baarheid ‘s nacht fors aan. Wij wil­len geen stijging van de belasting. De dorpsraad is voor verbetering van de leefbaarheid, geen verslech­tering.” De dorpsraad Sterksel is verbaasd over de gang van zaken. ‘Het is onbegrijpelijk dat de provin­cie van de ene kant Sterksel heeft uitgekozen als pilotdorp voor ver­betering van de leefbaarheid, en aan de andere kant toestemming geeft voor uitbreiding van nachte­lijke ritten van zwaar vrachtver­keer’, meldt ze op haar website.

Wethouder Jos van Bree ( terrein Chijnsgoed, VVD) vindt dat de provincie een steek laat vallen, om­dat ze de betrokkenen niet geïnfor­meerd heeft over de aanvraag.

Geef een reactie