Mieke Geeraedts van de VVD gaat alsnog een punt maken van de geheime informatie die vrijdag op het laatste moment werd ingebracht – en die de VVD deed omzwaaien in het Essent-debat.

Diverse media berichten hier vandaag over. Ook mijn eigen fractie dreigt opnieuw een debat aan te vragen als er nieuwe informatie boven tafel komt. Klik hier voor het bericht op nu.nl. En in het Brabants Dagblad:

VVD eist inzage in geheime brief RWE die Staten onder druk zette

door Ron Lodewijks DEN BOSCH – VVD-fractievoorzitter Mieke Geeraedts eist inzage in de geheime brief waarmee RWE voor het eerst te kennen gaf dat het Es­sent overneemt ook zonder de Bra­bantse aandelen. Het Duitse ener­gieconcern had tot dan toe volge­houden alleen genoegen te nemen met 80 procent van de aandelen. Dat percentage is niet haalbaar zonder de Brabantse 30,8 procent.
De brief speelde afgelopen vrijdag een cruciale rol tijdens het debat waarin Provinciale Staten terug­kwamen op hun eerdere stand­punt tegen verkoop van Essent aan RWE. Provinciebestuurder

An­nemarie Moons citeerde tijdens de vergadering uit dit vrijdagochtend in allerijl verstuurde schrijven dat de Staten onder druk zette toch te verkopen. Met name de VVD ging hierdoor van tegen naar vóór.

Volgens commissaris van de konin­gin Hanja Maij-Weggen wilde RWE niet dat de brief openbaar werd gemaakt, omdat daar bedrijfs­gevoelige informatie in staat. Geeraedts noemt het vervelend dat de Staten vrijdag niet de in­houd kenden van twee wijzigin­gen in het koopcontract. „ Als wij daardoor wezenlijke informatie hebben gemist, maak ik daar als­nog een probleem van.”

Opnieuw een debat aanvragen is niet onze gewoonte als een besluit al gevallen is, maar nu het CDA daar ook geen probleem mee heeft, moeten we onze principes wat dat betreft ook maar even opzij zetten. Ik hoop alleen niet dat die vergadering in mijn vakantie valt, anders wordt het annuleren geblazen.

This Post Has One Comment

  1. Als er wezenlijk nieuwe informatie is die van invloed kan zijn op een besluit vond en vind ik (daar heb ik het al eerder over gehad) dat je opnieuw over een besluit moet kunnen praten. Dus dan zal ik opnieuw dat verzoek ondersteunen…

    Groeten,
    Marusjka

Geef een reactie