Kom morgen uit de kast


Morgen viert Nederland op initiatief van minister Plasterk voor het eerst de internationale Coming Out Day mee. Onze eerste nationale kom-uit-de-kast-dag. De krant besteedde er vandaag uitgebreid aandacht aan. Morgen deel ik met COC-vrijwilligers ballonnen en speciale kranten uit op het Bossche Kerklplein. En nog iets interessants: Is ‘Brussel’  een bedreiging voor onze rechten hier of juist een zegen voor holebi’s en transgenders dáár?

Dat laatste betoogt Kathalijne Buitenweg van GroenLinks in BN/De Stem vandaag en en passant verwijt ze de SP alles uit Brussel tegen te houden:

Onder druk van het Europarlement heeft de Europese Commissie in juli zo’n horizontale richtlijn voorgesteld. De weerstand, zo verwachtten we toen, zou vooral komen van conservatieve landen. Maar nu dreigt ook het Nederlandse parlement dwars te gaan liggen. Een monsterverbond van rechtse partijen en de SP staat huiverig tegenover het Europese wetsvoorstel.

De bezwaren lopen uiteen en zijn deels tegenstrijdig. De ene partij is bang dat de godsdienstvrijheid aan banden wordt gelegd, de andere vreest juist dat moslims te veel rechten krijgen. De SP grijpt elke kans aan om ‘Brussel’ de wacht aan te zeggen, met als gevolg dat de solidariteit met de verdrukten wordt bepaald door landsgrenzen.

Terwijl de Nederlandse regering het Europese wetsvoorstel omarmt, wil de Tweede Kamer van het antidiscriminatiebeleid een nationale zaak maken. De teneur is: dat kunnen alle landen prima zelf regelen.

Ik werd op het opniniestuk geattendeerd door een roze SP-er. Of wij hier iets mee moesten doen? En om heel eerlijk te zijn, ik ben er niet uit. Dit was namelijk waar ik aanvankeijk bij de EU bang voor was.

Het feit dat we dit soort zaken in EU-verband gaan regelen kán ook betekenen dat de bal een keer terugkaatst en dat conservatieve landen zeggen (en die kunnen zomaar in de meerdrheid komen – denk aan Turkije) dat onze wetgeving te liberaal is en dus terugegdraaid moet worden. Dat is weliswaar een horrorscenario, maar het kan.

We kunnen ook zeggen dat we vertrouwen hebben in het voortgaande proces van homo-emancipatie en non-discriminatie in Europa (daar is ook wat voor te zeggen) en dat we dit wél Europees gaan regelen. Dan zijn we solidair met homo’s in Polen, Roemenië, Turkije etc.

Ik ben voor solidariteit, maar tegen inmenging van conservatieve EU-staten in ons liberale beleid aangaande gelijke behandeling, opengesteld huwelijk, soft drugs en euthanasie. Allemaal te maken met Justitie, een onderwerp waar de EU momenteel probeert een stok tussen de nationale deur te krijgen.

Vraag aan de lezers: wat is wijsheid?

Overigens is hier het hele stuk van Kathalijne Buitenweg te lezen.

This Post Has One Comment

 1. Beste Ron,

  Ik kan me voorstellen dat je er problemen mee hebt dat er in jouw partij zo moeilijk gedaan wordt over antidiscriminatie voorstellen op Europees niveau. Nu zitten er aan die antidiscriminatie wetgeving die in de EU tot stand gekomen is, een aantal zaken waarmee ook de SP zonder moeite mee zal kunnen leven lijkt me. Ik denk maar eens even aan de gelijke behandeling van mannen en vrouwen die in ons land mede tot stand kwam kon komen omdat dat op Europees niveau stukken beter geregeld was dan indertijd in ons eigen land.

  Ook de eerste antidiscriminatierichtlijn die discriminatie in werk en beroep tegengaat heeft in tal van landen waar een en ander veel minder goed geregeld was dan in Nederland geleid tot aanzienlijke verbeteringen.

  En dan heb ik het over oude lidstaten als Spanje, Ierland, Engeland, Duitsland en zelfs Oostenrijk
  Maar ook ons eigen land zal onder druk van de Europese Commissie de Algemene Wet gelijke Behandeling moeten verbeteren waar het de enkele feit constructie betreft. Iets waar de SP zich in recentelijk in de Tweede Kamer zich vóór heeft uitgesproken.

  De nieuwe 12 toegetreden lidstaten dienden hun wetgeving op dat punt aan te passen vóór dat ze konden toetreden. Ze worden erop aangesproken als ze dat niet goed doen.

  Je bent bang dat ‘conservatieve lidstaten’ (mij lijkt een formulering ‘conservatieve regeringen’ overigens beter) in ons land de boel zouden willen terug draaien. Nou dat kan niet. Al dit soort Europese regelgeving bevat altijd de clausule dat de ze niet mag leiden tot een verlaging van het beschermingsniveau net zo goed al ze ook niet mag verhinderen dat als lidstaten dat willen ze het niveau mogen verhogen. En al deze wetgeving komt alleen met instemming van alle landen tot stand. Ook als het door de SP zo besteden verdrag van Lissabon in werking treedt, blijft dit soort wetgeving onder het vetorecht vallen.

  Al jaren wordt er geroepen dat Europa van alles in Nederland zou kunnen en willen terug draaien. Nou ik heb er nog niks van gemerkt.

  Als we wel gaan voor een verbetering van de Europese antidiscriminatie wetgeving dan laten de homo’s en gehandicapten in tal van lidstaten niet in de kou staan. Ze verwachten van ons niet anders dan die solidariteit. Ze hebben het hard nodig in Polen, Estland, Letland, Litouwen,Roemenië, Bulgarije om maar een paar landen te noemen waar uit de kast komen afgestraft wordt met sociaal isolement en erger.Ik zou zeggen kaart het eens aan bij jullie Eerste en Tweede Kamerfracties.

Geef een reactie