Solidariteit lhbt-hiv

Gepubliceerd op 2 reacties 5 minuten leestijd 165 x bekeken

Het geld voor het Noodfonds hiv-positieve lhbt’s is overgedragen; een herzien plan voor het Noodfonds overeengekomen; de balans van het eerste jaar is opgemaakt.

Foto boven: je ontkomt er in Cambodja niet aan om met het te schenken bedrag op de foto te gaan.

Genoeg om een flink blog mee vol te schrijven (en dan houdt u nog steeds een blog over Cheng Ming tegoed). Laat ik beginnen met een terugblik op het afgelopen jaar:

In het voorjaar van 2013, tijdens mijn eerste missie hier, ben ik door Vireak Horn benaderd om een plan te schrijven voor een Noodfonds voor hiv-positieve homomannen en transgenders. Zie hier voor alle gerelateerde blogs.

Dat plan kwam er, mede met steun van Greg Gray die er kritisch naar keek. Met de eerste gift die ik meenam uit Nederland is meteen de eerste aanvraagster geholpen.

Jaarverslag(je)

Binnengekomen in 2013: $620,-
Uitgegeven in 2013: $400,-
Aantal mensen geholpen: 6

  • Transgender vrouw in Phnom Penh na politie-actie met geweld bedrag gegeven voor maand huur wegens gebiedsverbod en om tot rust te komen.
  • Transgender vrouw in Phnom Penh die siliconen had laten inspuiten financiële bijdrage in de kosten van ziekenhuisopname.
  • Transgender vrouw uit Bantey Meantchey geld gegeven voor voedsel en opvangadres.
  • Familie van een overleden transgender vrouw uit Siem Reap een financiële bijdrage gegeven voor een uitvaart.
  • Homoman uit Phnom Penh die wegens verwaarlozing in een ziekenhuis was opgenomen voedsel gebracht. Helaas is deze persoon een week later alsnog overleden.
  • Homoman uit Poipet geld voor voedsel gegeven vanwege ontberen van ondersteuning door de familie.

Wellicht ten overvloede: alle personen die een donatie krijgen uit het fonds zijn hiv-positief.

Het geld dat in Nederland is ingezameld wordt bij de financiële administratie van CPN PLUS afgegeven en ingeboekt voor het Noodfonds. Er is een comité aangesteld dat tenminste voor tweederde uit hiv-positieve transgenders of homomannen moet bestaan. Leaksmy en Vireak doen dit samen met de man van de financiële administratie (rechts op de foto).

Vireak heeft via de contactpersonen in de provincies de werking van het fonds doorgegeven en dat is op die manier verder verspreid in de doelgroep. Aanvragen komen ook vanuit het hele land binnen, die worden dan door lokale contactpersonen geverifieerd, waarna het ‘comité van drie’ beslist of en hoeveel geld er wordt bezorgd en of er concrete hulp geleverd moet worden.

Vireak mag in uitzonderlijke situaties ook zelf beslissen en legt dan achteraf verantwoording af aan de andere leden van het comité. Het comité op haar beurt legt weer verantwoording af aan de Raad van Toezicht van CPN PLUS.

(verhaal gaat verder onder de foto’s)


CPN PLUS fotoset op www.flickr.com/ronvanzeeland.

Ik heb ook gevraagd hoe het geld aan de andere kant van het land terecht komt en tegen welke kosten. Dat ging via een overboekingssysteem tegen lage kosten.

Nieuw plan – nieuwe naam

Omdat je na het eerste jaar de balans opmaakt, trek je ook voorzichtige conclusies. Ik had al wat voorwerk gedaan. Aangezien er de afgelopen maanden flink wat geld was ingezameld (via het COC Brabant Noordoost, een artikel in Hiv Nieuws en door collecte en gage van eenoptreden) had ik berekend dat in dit tempo van uitgeven zonder dat er nog geld bijkomt voor vijf jaar genoeg is. In totaal heb ik nu $1.100,- afgegeven waardoor voor dit jaar $ 1.320,- beschikbaar is.

Vandaar dat ik het plan aan Vireak had voorgelegd om een deel van het geld per jaar te bestemmen voor noodhulp (op basis van het eerste jaar) en de rest aan cursussen en opleidingen te besteden.

Noodhulp is en blijft voorlopig wel nodig, maar voorkomen is nog beter. In het plan dat ik vandaag heb voorgelegd aan de betrokkenen gaan we uit van twee subdoelgroepen uit de originele doelgroep:

  1. Hiv-positieve sekswerkers die door het ouder worden lichamelijke problemen krijgen en/of minder klanten en zodoende hun inkomsten zien teruglopen.
  2. Jonge hiv-positieve homomannen en transgenders die door armoede geen geld hebben voor een opleiding die perspectief biedt op werk en daardoor kans lopen uiteindelijk het sekswerk in te gaan.

Van het extra geld wordt bekeken welke mensen uit het netwerk aan de criteria voldoen. Er zal een beoordeling plaatsvinden van de vaardigheden die ze bezitten, waar de interesse ligt en welke korte cursus of opleiding perspectief biedt om een zaakje te beginnen of een baan te vinden.

Het gaat om echte praktijkgerichte scholing. Te denken valt aan taalcursussen (met name Engels), computervaardigheden, kapperscursus, etc.

Door de directeur werd zelfs geopperd (vooruitlopend op het volgende plan dat ik alvast in de week heb gelegd) dat bij de ingang van het kantoor iemand een kapperszaakje annex schoonheidssalon kon beginnen.

De eerste persoon hebben we al op het oog. Het betreft een jonge homojongen die hiv-positief is geboren en wiens vader inmiddels is overleden aan aids en wiens moeder ziek is. Hierdoor is er geen geld voor school en een groter risico op de uitweg in de entertainment business, zoals sekswerk hier eufemistisch wordt genoemd.

Het fonds gaat vanaf nu verder onder de Engelse naam: Positive MSM & TG Community Support Fund. MSM staat voor mannen die seks hebben met mannen en TG voor transgenders. Hier worden beide groepen eigenlijk aangeduid met de termen ‘short hair’ en ‘long hair’.

(verhaal gaat verder onder de foto’s)


Workshop APN+  Siem Reap fotoset op www.flickr.com/ronvanzeeland.

De volgende stap

De volgende stap die ik alvast in de week heb gelegd bij het team hier in Phnom Penh behoeft meer geld, maar komt er kort gezegd op neer dat er meer geld naar opleidingen gaat (wellicht zelfs  t.b.v. studies), dat er bemiddeld wordt naar werk, betaalde werkervaringsplekken of stageplaatsen.

Een wild plan dat ik eerder had geopperd kwam ook weer naar boven: voor niet al te veel geld kan een ruimte worden gehuurd ie als zaak wordt ingericht waar mensen kunnen internetten, koffie drinken, hun haar laten knippen, etc. Ik vind het een prachtig idee en heb een aantal basisgegevens voorgelegd waarover ik moet beschikken waarmee ik in Nederland naar grotere fondsen kan gaan zoeken.

Lokale actie

Er moet ook in Cambodja (bij CPN+) nog wat gebeuren. Zo gaan ze op mijn verzoek nog eens nadenken over mogelijkheden om bij lhbt-evenementen of -zaken een collectebus neer te zetten en aandacht te vragen voor de problemen van de doelgroep. De reden is dat het anders eenrichtingsverkeer wordt en er is ook bewustwording in de lhbt-wereld in Cambodja nodig.

Ook zal CPN+ op haar webstek (zie hier) ruimte creëren om het noodfonds te promoten.

Steunen?

Het geld is goed besteed het afgelopen jaar en de plannen voor opleidingen gaan ervoor zorgen dat er ook mensen verder geholpen worden dan noodhulp alleen. Vanaf deze plek – ook namens Vireak, Leaksmy en CPN PLUS -hartelijk bedankt voor alle gulle bijdragen!

Wie wat wil bijdragen kan dat doen door een bedrag over te maken op IBAN NL62 TRIO 0390 999 229 t.n.v. Stichting Untenu te Rotterdam* ik zorg er persoonlijk voor dat het geld op de goede plaats komt.

Nota Bene: Stichting Untenu is een door de Belastingdienst erkende ANBI. Giften aan Stichting Untenu zijn daardoor aftrekbaar van je belasting.

PS: ket loi is Khmer voor ‘de rekening’

*In 2013 werd gebruik gemaakt van de bankrekening  van COC Noordoost Brabant, inmiddels is er een stichting opgericht met een eigen bankrekening.

Reageren?

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

2 Commentaires