Gedoe bij BMF

Het is voorlopig nog niet rustig bij de Brabantse Milieu Federatie (BMF). De aangesloten milieu- en natuurorganisaties roeren zich en afscheiding dreigt zelfs.

Twee weken geleden berichtte de krant nog over de strop om de nek die Gedeputeerde Staten rond de milieu-organisatie heeft gelegd door te dreigen met een subsidiestop als de BMF provinciale besluiten zou aanvechten bij de rechter. Ik kan het op internet niet zo snel terugvinden, maar Annegien Wijnands van de PvdA heeft er over geblogd, klik hier.

Kern van de zaak is dat de BMF zich aan de ene kant heeft gecommiteerd aan afspraken met de provincie en met de ZLTO. Afspraken die nu gaan knellen omdat de Raad van State o.a. uitspraken heeft gedaan die hier tegenin gaan. Aan de andere kant probeert de provincie de BMF te knechten door te dreigen met een subsidiestop als de BMF nog langer dit geld gebruikt om te procederen tegen de provincie.

Hierdoor is de BMF haar positie als onafhankelijke organisatie die opkomt voor de belangen van natuur en milieu kwijt. Ze heeft te weinig andere geldschieters om zonder subsidie verder te gaan. Mijn contacten met BMF-medewerkers zijn doorgaans erg goed en nuttig. Ze zijn op veel terreinen heel deskundig en helpen mij zo het werk als Statenlid goed te kunnen doen.

Lastig dilemma. Als het aanmij ligt stelt de BMF zich kritischer op, dat heeft een overheid ook nodig om zelf scherp te blijven. Aan meepraters hebben we weinig. Gelukkig zijn bij de BMF aangesloten organisaties zoals de Werkgroep Behoud de Peel nog kritisch en procederen die nog wel als het nodig is. En met succes, zoals hier is te lezen.

Geef een reactie