De beslissing van de eeuw


Ron Lodewijks schreef een mooie column in het Brabants Dagblad over de verkoop van Essent. Hoe gekozen politici geen verantwoorduing afleggen aan de kiezer over de beslissing van de eeuw: de verkoop van Essent aan het Duitse RWE. Een beslissing die overigens met een week is uitgesteld.

Ook dat was te lezen in het Brabants Dagblad. Gedeputeerde Onno Hoes reageerde hiermee op de uitspraken vand e Brabants-Zeeuwse Werkgeversorganisatie (zie blog van gisteren hierover). Maar eerst de column die de vinger op de zere plek legt:

De beslissing van de eeuw

Het is een rare toestand. Menige Brabantse provinciebe­stuurder die achter gesloten deuren en op basis van ge­classificeerde informatie besluit om de verwaterde erfe­nis van de Provinciale Noordbrabantsche Electriciteits-Maat­schappij tegen de wil van Provinciale Staten definitief aan de Duitsers te verkwanselen, zal voor deze beslissing van de eeuw geen verantwoording afleggen aan het kiezersvolk. Zeker de hoofdrolspelers in het Essentdrama zijn er met de komen­de Statenverkiezingen van 2011 niet meer bij. Annemarie Moons, die het dichtst bij het overnamevuur zit, maakt zich op 1 juli uit de voeten naar een Utrechts- Gelders waterschap.

Het PvdA- establishment heeft haar van harte gelukgewenst met deze benoeming, die tot stand kwam terwijl Moons zich volledig moest focussen op de megadeal in energieland. Lastig als je geestelijk al onderweg bent naar een ander bestaan. Hoe­wel baantjesshoppen onder de gekozen dienaren van het volk een geliefde sport is geworden – in het bestuur van Brabant ging menigeen Moons voor -­ wordt in dit geval de grens van de democratische betamelijk­heid overschreden.

Als provincia­le PvdA-kopvrouw en eerstver­antwoordelijke bestuurder voor de verkoop van Essent, met slechts vier gebroken dienstjaren op de teller, hóórt Moons de kiezer opnieuw in de ogen te kijken. Vrij snel vertrekt ook commissaris van de koningin Hanja Maij-Weggen, die op 1 ok­tober met pensioen gaat. Al hoeft Maij zich als hare majesteits benoemde representant niet aan de wil van het volk te onder­werpen, je zou wensen van wel.

CDA- gedeputeerde Paul Rüpp is de volgende op de exitlijst. De sterke man van Bra­bant is aan zijn tweede en laatste periode bezig en als er een wereldbaan voorbijkomt stapt Rüpp al vóór maart 2011 op. En dan Onno Hoes. Sinds 1992 in de Brabantse Statenpolitiek, twee keer op rij VVD- lijsttrekker, inmiddels acht jaar gedepu­teerde. Op natuur en milieu glijdt Hoes naar het logische ein­de van zijn levenscyclus in de provinciale habitat, tenzij de VVD- statenfractie hem vroegtijdig van het pluche trekt omdat hij Essent tegen haar wil toch verkoopt. Hoes heeft de deal van 9,3 miljard met RWE samen met Rüpp en Moons te vuur en te zwaard verdedigd als de enige reële optie voor Essent en voor Brabant. Zijn collega’s zullen Onno geen centimeter ruimte geven om zijn handen er op het moment suprême van­af te trekken.

Hoes kan niet meer terug en met hem zit het he­le provinciebestuur van Brabant volledig klem. Binnenska­mers is de druk immens om de miljardendeal niet te laten stranden op een wankelmoedige meerderheid van twee stem­men in Provinciale Staten. Nu deze week ook Overijssel zich in het provinciale koor van ja- stemmers heeft geschaard, is er helemaal geen houden meer aan. RWE maakt het politiek ge­wilde gebaar om investeringen in duurzame energie via een boeteclausule enigszins afdwingbaar te regelen en dat is het dan. Het wordt dezer weken in Brabant dus erop of eronder.

Verder over Hoes, die naarstig op zoek is naar politiek draagvlak om de verkoop van Essent tóch door te drukken. Tegen de wil van de meerderheid van zijn eigen partij, de VVD in Provinciale Staten. En erger nog, tegen de wil van de meerderheid van volk en volksvertegenwoordiging.

Vandaag staat in de krant:

Provincie stelt Essent-besluit uit
Hoes: eerst weten hoe de kaarten liggen bij VVD, PvdA en CDA.

door Ron Lodewijks DEN BOSCH – Het provinciebestuur (GS) van Brabant stelt dinsdag zijn besluit over de verkoop van Essent aan het Duitse energieconcern RWE met tenminste een week uit. Dat maakt VVD- gedeputeerde On­no Hoes duidelijk, in reactie op een oproep van de werkgeversvere­niging BZW om geen beslissing over Essent te forceren.

„Er is tijd nodig voor zorgvuldig politiek overleg. Want wij moeten als bestuurders vooraf natuurlijk wél weten of wij de coalitiefracties mee kunnen krijgen met een even­tueel besluit vóór overname door RWE. En wat zij gaan doen als de oppositie vervolgens een motie van wantrouwen tegen ons in­dient”, verklaart Hoes.

De VVD-bestuurder doelt hierbij op de verdeeldheid binnen zijn ei­gen partij, waar zeven van de elf statenleden tegen verkoop van Es­sent zijn, en bij de PvdA-fractie, die vier tegenstanders telt. Deze politici hielpen de oppositie twee weken geleden aan een meerder­heid tegen verkoop en overrule­den daarmee GS, dat alleen de on­verdeelde steun van het CDA heeft.
Hoes wil dezer dagen binnen de coalitie ook aftasten ‘hoe groot de gezamenlijke wil is om een aantal andere belangrijke klussen te kla­ren’. Hij doelt hierbij op de tot­standkoming van de verordening Ruimte waarin de provincie voor­schrijft waar gemeenten zich bij hun ruimtelijk beleid aan moeten houden. Ook de megastallen ver­gen volgens Hoes nog een stevige discussie tussen CDA, VVD en PvdA.

De gedeputeerde meent dat de tijd die er nog is tot de beslissende aan­deelhoudersvergadering van Es­sent in juni, tevens benut moet worden om in Den Haag te blijven lobbyen tegen de vergaande op­splitsing van energiebedrijven. „ Ook de uitkomst daarvan kan nog van invloed zijn op ons be­sluit over verkoop aan RWE.”

De spanning wordt nog even opgevoerd, en zo hebben de burgers van Brabant nog een week extra de tijd om hun ongenoegen kenbaar te maken aan het provinciebestuur. Doe dat vooral, per fax, @-post of telefoon (bellen vanaf maandag).

Geef een reactie