Vanmorgen me een beetje nutteloos gevoeld bij de commissie. Tweeëneenhalf uur luisteren en zelf geen bespreekonderwerpen hebben is best saai. De fractie daarna was het tegendeel van saai, maar wel rommelig.

Veel mensen moesten eerder weg en dat terwijl we de strategie van de fractie zouden bespreken. Gelukkig zijn we aan de voorbespreking van de Algemene Beschouwingen wél toegekomen. Iedereen kon zijn inbreng geven en gelukkig overlapten veel zaken elkaar. Helaas, helaas, ik ga hier niet verklappen hoe we het gaan doen en wat onze speerpunten zullen zijn. Daarvoor nog een weekje geduld.

Volgende week vrijdag is het zover, de hele dag Provinciale Staten (PS) met de begrotingsbehandeling nieuwe stijl. Eerst een dagje Algemene Beschouwingen en daarna verder uitgewerkt in de commissies. En dán nog een keer een vergadering van PS waar de begroting zelf behandeld wordt met allemoties en amendementen (wijzigingsvoorstellen).

Commissie Ruimte & Milieu (cieRM)
De commissie behandelde eerst de voortgangsnotitie over een provinciaal grondbedrijf. Zo’n bedrijf kan strategisch grond aankopen om bijvoorbeeld speculanten voor te zijn wanneer we als provincie iets met een gebied willen. Landbouw bijvoorbeeld, of juist natuur.

Met een voorbehoud dat er geen geld naar bijvoorbeeld Moerdijkse Hoek gaat en dat er nog wel wat geregeld moet worden over de zeggenschap van Provinciale Staten hebben we ingestemd met de voortgangsnotitie. Al met al duurde dit onderwerp veel langer dan gepland terwijl juist de nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening (nWRO) weer heel snel passeerde.

Onno Hoes was niet aanwezig en dus kon ik hem niet de vragen stellen over de bomenkap en de verdroging op de Brabantse Wal. Dat zal schriftelijk moeten.

Geef een reactie