Brabant kapt niet met kappen


Het is ongelooflijk hoe we in Brabant omgaan met natuur.

Vandaag in de krant weer mogen lezen dat de gemeente Boekel in het weekeinde snel 170 forse eiken heeft laten kappen. Nodig voor bredere wegen in verband met het Landbouw Ontwikkeligsgebied (LOG) volgens de gemeente.  De vergunningen waren nog niet definitief, maar de gemeente heeft een sluiproute gevonden om snel en efficiënt van de bomen af te komen.

Vorig jaar op werkbezoek in West-Brabant kregen we een verbindingsweg te zien waar tussen twee dorpen twee rijen monumentale eiken waren gekapt om plaats te maken voor onderhoudsarme jonge boompjes – zeg maar sprieten. Want dat was het argument, het onderhoud was te duur geworden.

Dit jaar op werkbezoek in het Land van Cuijk weer wat voorbeelden. Ook een verbindingsweg tussen twee kernen waar een historische bomenlaan gekapt is. Ternauwernood konden enkele exemplaren gered worden. En een bosrandje in een landbouwgebied moest weg – zonder vergunning, dat wel.

In Den Bosch moeten binnenkort bomen plaats maken voor een parkeergarage en het lukt de gemeente maar niet om een eeuwenoude monumentale boom in de tuin van het Noord-Brabants Museum op de tekentafel van de architect te ontzien. Boom weg dus. Dit allemaal onder de bezielende verantwoordelijkheid van GroenLinks-wethouder Eigenman. Wat er groen en links is aan het kappen van zoveel bomen om een parkeergarage te kunnen bouwen mag iemand mij proberen uit te leggen.

In Steenbergen wordt momenteel door Staatsbosbeheer gekapt in een Natura 2000-gebied. Dat zijn natuurgebieden die de zwaarste Europese bescherming genieten. Ik ga er donderdag eens een kijkje nemen (ik heb wat in te halen van een paar weken terug toen ik ziek was). Soms is er aan verdunning niet te ontkomen, het ontbreekt de Nederlandse natuur op diverse plaatsen aan natuurlijke bosomvormers zoals muskusossen, dan moet de mens soms ingrijpen om bosverjonging te forceren. Binnenkort hoop ik aan te schuiven bij een gesprek met Staatsbosbeheer.

Zo kan ik een tijdje doorgaan. Het schijnt niet tot bestuurders door te dringen dat mensen groen nodig hebben en dat bomen dus beschermd moeten worden. Maar Boekel spant de kroon en daar is de provincie voor een deel debet aan. Door het beleid van de LOG’s worden gemeenten gedwongen gebieden aan te wijzen waar de landbouw mag uitbreiden. Daardoor zal er meer zwaar verkeer (aan- en afvoer van vee, voer en mest) door die gebieden moeten en dat leidt dan soms tot rigoreuze maatregelen als in Boekel.

Gelukkig kan het ook anders, zoals in Eindhoven: ‘Meer aandacht voor behoud van bomen‘. Eindhoven lijkt een uitzondering te zijn op de regel.

Geef een reactie