Palet organiseerde het jaarlijkse Brabant Bekent Kleur op de Universiteit van Tilburg. Thema dit keer: Leren van de buren. De buren zijn in dit geval de Vlamingen.

Ik zou willen dat ik zoveel lef had als Anja Meulenbelt om al die kleurrijke gezichten die ik gezien en ontmoet heb op de foto te zetten. Maar er was ook niet veel tijd voor want er moest gewerkt worden. Palet, centrum voor diversiteit, had dit jaar Vlaamse projecten naar Tilburg gehaald om ons te leren hoe je ook om kunt gaan met diversiteit.

Als eerste sprak Hans de Jonge van Interreg, het programma van de EU voor grensoverschrijdende regioprojecten. De pot voor de lopende periode is leeg, maar het publiek kreeg te horen dat voor de komende periode meer geld beschikbaar komt voor projecten. Kanshebbers zijn (in dit kader) projectvoorstellen op het gebied van grensoverschrijdende culturele en bestuurlijke integratie en op het gebied van welzijn. De projecten moeten een grote grensoverschrijdende meerwaarde hebben, innovatief zijn en er moet politiek draagvlak voor bestaan.

De zingende profeessor Guido Uyttenbroecke (volgende foto) hield een korte inleiding (na de pauze een lange met verrassend slot) waarna de zaal in groepen werd gesplitst voor de zogenaamde inspiratierondes. Vooraf kon je een voorkeur opgeven, ik ging voor Stadsplan Diversiteit van de stad Antwerpen.

En inspirerend was het. We kregen een lesje in effectief diversiteitsbeleid door Elke Deforce en Fadoua Achetib. Als je bedenkt dat het onderwerp hier helemaal uit de mode is, is het helemaal een feest voor de oren. In het kort (want op antwerpen.be kan ik met geen mogelijkheid het diversiteitsbeleid gevonden krijgen) de zes uitdagingen:

 1. Antwerpen is een stad waar mensen met verschillende achtergronden mekaar beter begrijpen.
 2. Iedereen kent de democratische en maatschappelijke spelregels, en gebruikt ze om in dialoog te gaan en meningsverschillen bespreekbaar te maken.
 3. In Antwerpen krijgt iedereen de ruimte om de eigen identiteit te ontwikkelen en beleven.
 4. Alle Antwerpenaars kunnen hun sociale grondrechten realiseren.
 5. Alle doensten van stad en OCMW (bij ons UWV) geven het voorbeeld door diversiteit maximaal plaats te geven binnen hun werking.
 6. De stad moedigt andere actoren (partners, bedrijven, organisaties) aan om diversiteit ook binnen hun werking vorm te geven.

We kregen uitgebreid te horen hoe de stad dit wilde gaan realiseren (en voor een deel reeds heeft gedaan). Om te beginnen was er politieke overeenstemming (Vlaams Belang uitgezonderd). De vertrekbasis was het Bestuursaccoord.  Ook moet je durven vooruit te dromen. Wat wil je bereikt hebben in 2015? En wat ga je doen om het te bereiken?

Wat me ook opviel was de benadering van de gemeentelijke diensten. Een operking was dat in gesprekken iedereen naar elkaar toe bewoog. Dus ook de medewerkers diversiteitsbeleid. Houd rekening met de zakelijke werkelijkheid van de werkvloer (dus geen geitenwolensokkengedoe).

Ik heb er in elk geval veel van opgestoken, nu goed nadenken wat ik ermee kan doen binnen de provincie.

Toen was professor Uyttenbroeck weer aan de beurt. Een opvallende professor, dat was het minste wat je ervan kon zeggen. Hij zong en liet ons meezingen. Maakte grappen. Maar de ondertoon was serieus. Zomaar wat iopmerkingen:

 • Grenzen verleggen betekent (letterlijk: het doen van opzienbare ontdekkingen) oude patronen verlaten. Hoe doe je dat?
 • Leaving the wifiim syndrome (What’s In It For Me?). Wij laten ons leiden door egocentrisme.
 • Formuleer je eigen mission statement.
 • Buiten de/je kaders denken (leuke oefening onderaan dit blog).
 • Innerlijk verzet opgeven door belemmerende overtuigingen overboord te zetten (dat doe je weer door een jouw belemmerende overtuiging om te draaien).
 • Word losser (Lef, Openheid, Scherp, Standvastig, Eerlijk, Resultaatgericht)
 • Lef is bijvoorbeeld een ander durven vragen ‘Hoe kom ik op je over’ of  ‘Waar heb je last van als ik met je werk?’.

Eén oefening deden we waarbij de zaal door elkaar gehusseld werd. Je mocht niet naast iemand zitten uit je beroepsveld, iemand die je kende of naast een landgenoot. Door de vragen die je elkaar moest stellen heb je in jvijf minuten een vreemde leren kennen. Wat mooi was omdat in de zaal diverse vreemde eenden bij elkaar gebracht waren (ouderen/jongeren, minder validen, gekleurd/wit en homo/hetero).

Zo heb ik kennis gemaakt met een Molukse man. We kwamen erachter dat het ervaren van discriminatie universeel is. Of je nu Moluks of homo bent, hoe zoiets binnenkomt is bij iedereen hetzelfde. Het tekent je en je kunt er verschillende kanten mee op. In ons geval dezelfde: het drijft je om de wereld een stukje beter te maken.

De grootste verrassing (voor sommigen wellicht ontgoocheling) was dat de prof aan het einde zijn pruik afdeed, verklaarde geen Vlaming maar een Hollander te zijn, geen professor maar acteur (toneelschool en enkele andere opleidingen – ik ben ze vergeten) en geen hetero maar homo. Iedereen op het verkeerde been gezet. Maar de boodschap blijft wat die was. Zijn echte naam heb ik in de consternatie niet opgeschreven.

De afsluiting werd verzorgd door Palet-directeur Han Rijgersberger, tevens voorzitter van Brabant Bekent Kleur. Toen verscheen ook de knoeperd van een taalfout op het scherm (bovenste foto). Ik kan me niet voorstellen dat het bewust was gedaan, maar ik moest meteen denken aan de inspiratieronde.

Daar werd een voorbeeld gegeven van een simpele maar doeltreffende manier om meer mensen van allochtone afkomst in dienst te krijgen. Door de laatste schriftelijke ronde uit de sollicitatieprocedure te halen, óók of juist bij de hogere functies. Schriftelijke taalbeheersing is een belemmering voor allochtoon talent om door te stromen. Zonde als dat talent alleen door zo’n ‘d’ onbenut blijft.

Ik kan nog wel even doorgaan met schrijven, het was in elk gevak een zeer inspirerende dag, waar ik ook weer de nodige nuttige contacten heb opgedaan. Nieuwe mensen ontmoet en oude bekenden begroet. Volgend jaar maar weer naar Tilburg!

Zie ook het opinie-artikel in brabantpers: ‘Luister en leer van de Belgische aanpak‘.

Oefening buiten je kaders denken (thinking out of the box). Wat moet je invullen bij het vraagteken?

1/2    3/4    H/V

H/V   1/2    3/4

H        V       ?

Maandag zal ik de oplossing geven.

Geef een reactie