AWACS niet naar Brabant!

AWACS niet naar Brabant!

Gisteren samen met Willemieke Arts (SP-collega) gesleuteld aan schriftelijke vragen over de mogelijke komst van AWACS-vluchten naar Vliegbasis Eindhoven. Na lang actievoeren en getouwtrek in de Tweede Kamer lijkt Schinveld wat verlichting te krijgen. Maar verplaatsen naar Eindhoven kan nooit de bedoeling zijn.

Hieronder de vragen die we gisteren aan Gedeputeerde Staten zijn gesteld:

Geacht College,

Onlangs bereikte ons via het weblog van SP-Tweede Kamerlid Paulus Jansen het onderstaande zorgelijke bericht:

Hij spreekt in op zijn weblog (*1) het vermoeden uit, dat Defensie 120 AWACS-vluchten en 40 vrachtvluchten wil uitplaatsen naar Welschap. Jansen baseert zich op een brief van staatssecretaris Jack de Vries aan de Tweede Kamer van 18 februari 2009. In deze brief komt het woord “vliegveld Welschap” of “vliegveld Eindhoven” niet voor, maar uit de context van wèl genoemde zaken komt Eindhoven als waarschijnlijke kandidaat naar voren.

Welke zijn die feiten?

 • 1) op 21 januari jl. heeft de Tweede Kamer kamerbreed geëist dat het aantal AWACS-herrievluchten boven Limburg zou verminderen.
 • 2) In eerdergenoemde brief heeft de staatssecretaris zijn antwoord eggeven.
 • 3) Daarin staat dat Nederland concreet aanbiedt “120 extra vliegbewegingen (AWACS/TCA) te accommoderen en 40 vrachtvluchten over te nemen op Nederlandse vliegbases (brief blz. 4-5).
 • 4) De kosten van uitplaatsing van die vluchten nemen toe met de afstand naar Geilenkirchen, waar de AWACS-toestellen nu staan. Het gaat gemiddeld om een ton per uitgeplaatste missie, en dat is de te meer naarmate de nieuwe basis verder weg ligt (brief blz. 2).
 • 5) De AWACS-vliegtuigen vragen om moderne voorzieningen, die in bijv. Oost-Europese landen ontbreken, en die daar slechts voor tientallen miljoenen per vliegbasis kunnen worden aangelegd (blz. 3)
 • 6) De NAVO en ook Nederland zelf bepleiten om het geld niet op de eerste plaats te gebruiken voor infrastructurele werken van lidstaten, maar voor missies
  (brief blz. 3)
 • 7) Vliegveld Welschap heeft nog heel veel ongebruikte militaire gebruiksruimte.

Een combinatie van al deze feiten leidt bijna wetmatig tot stationering op Welschap, maar deze conclusie ontbreekt in de brief van de staatsecretaris

(*1):     klik hier voor het blog van Paulus Jansen (de brief van staatssecretaris De Vries is hier te lezen)

Naar aanleiding hiervan hebben wij de volgende vragen:

 1. Bent u bekend met de berichten zoals hierboven beschreven?
 2. Deelt u de analyse dat uit de brief van de staatsecretaris de conclusie gerechtvaardigd is dat Vliegbasis Eindhoven in beeld is voor  stationering van de AWACS-toestellen of verplaatsing van de AWACS-vluchten?
 3. Is bij uw college bekend, of Vliegbasis Eindhoven en eventueel andere militaire bases in Noord-Brabant in beeld zijn voor stationering van deze toestellen verplaatsing van de AWACS-vluchten?
 4. Zo ja, wat is uw standpunt in deze?
 5. Bent u met de SP-fractie van mening dat een verplaatsing van AWACS-vluchten naar Vliegbasis Eindhoven of een andere Brabantse basis – gezien de grote geluids- en milieubelasting voor de omgeving – een zeer ongewenste ontwikkeling is?
 6. Wat betekent volgens u de verplaatsing van vluchten naar Vliegbasis Eindhoven voor de luchtkwaliteit én van de geluidsbelasting voor omwonenden van de vliegbasis?
 7. Heeft een verplaatsing van AWACS-vluchten naar Vliegbasis Eindhoven consequenties voor uitbreiding van de burgerluchtvaart op deze luchthaven?
 8. Bent u het met de SP-fractie eens dat het niet aangaat om overlast die inwoners van een naburige provincie terecht ervaren, af te wentelen op een aangrenzende – eveneens dichtbevolkte – provincie?
 9. Zo ja, verbindt u hieraan de consequentie bij de staatsecretariste  pleiten voor verplaatsing naar dunbevolkter gebied? Zo nee, waarom niet?
 10. Indien inderdaad tot verplaatsing van AWACS-vluchten naar een Noord-Brabantse basis wordt overgegaan, bent u dan bereid om bij het Kabinet uw invloed aan te wenden om deze ontwikkeling te stoppen?

Geef een reactie