Bij de laatste commissievergadering werd mij aangeboden om ambtelijk bijgepraat te worden over een aantal onderwerpen waar ik mee geconfronteerd werd als statenlid doordat ik door burgers benaderd werd over een bepaalde kwestie. Zo nu heb meteen het record lange zinnen op dit blog gebroken. Vandaag was het zover, dus om half tien zat ik klaar in onze fractiekamer.

Een beetje dom om dit zo snel na de verhuizing te regelen, want zoals mijn wijze zus me vertelde (die qua lichamelijke conditie in hetzelfde schuitje zit als ik): houd je agenda ook ná inspannende activiteiten leeg, niet alleen tijdens. En een verhuizing hakt erin. Ik was weer doodop toen ik thuis was.

Terug naar de inhoud. Ik kreeg drie ambtenaren voor me die me over bodembeheer en milieuvergunningen hebben bijgepraat. Na enkele werkbezoeken (o.a. Deurne en Sint Oedenrode) zat ik met vragen over de ‘machtsverhoudingen’ tussen gemeenten enerzijds, en provincie en VROM anderzijds. Wijzer ben ik geworden, alhoewel het jammer was dat door de verhuizing ik niet over de betreffende dossiers kon beschikken (nog ergens in een doos). Maar goed, zoals zo vaak, levert een gesprek weer meer werk op omdat er zaken uitgezocht dienen te worden. Voor de lezers zal dit allemaal vaag overkomen, maar het probleem is een beetje, dat als ik nu concreet word, er misschien dingen gebeuren waardoor ik bepaalde mensen schaad. En dat is weer niet de bedoeling. Alles op zijn tijd dus.

Arbeid & inkomen

Omdat ik vrij snel klaar was, ben ik daarna naar de ‘ambtenaar personeelszaken’ gelopen om wat zaken recht te zetten en te vragen in verband met de afdrachtregeling aan de SP. Zoals misschien bekend is, ik ben gedeeltelijk arbeidsongeschikt. Al een prestatie op zich na de herkeuringsoperatie waar wonderbaarlijke genezingen á la Lourdes plaatsvonden. Het liefst van al wil ik geen uitzonderingspositie, maar met een door het UWV geschatte arbeidscapaciteit van 20 uur (en dat is nadrukkelijk hún versie) en een maximale restverdiencapaciteit, loop je als statenlid al snel tegen wat bureaucratische regels aan. Nog los van het feit dat ik lastig aan werk kan komen als ik de mij beschikbare uren en energie inzet voor het statenwerk. De koek is dan wel zo’n beetje op, om het zo maar eens te zeggen. Dat betekent dat ik nauwelijks tijd en energie over heb om er een baan naast te hebben, waardoor ik inkomsten derf door het statenwerk. Aangezien SP-volksvertegenwoordigers hun inkomsten terecht voor de helft aan de partij afstaan heb ik een probleem. Het UWV wil terecht dat ik werk, en ik wil het statenwerk naar behoren verrichten. En dat moet nu op een nette manier opgelost worden. En ik heb er sinds kort alle vertrouwen in dat dat gaat lukken.

Geef een reactie