Algemene Beschouwingen: megastallen

Hoe werkt dat nu? Vorige week hadden we fractie en kon ik er niets over zeggen. In de fractie heb je een discussie over de strategische visie. Blijven we moridcus tegen alles wat naar megastal riekt of komen we met een alternatief?

Ik opperde om als we het toch niet redden om die megagrote varkensfabrieken tegen te houden, dat het wellicht wel lukt om ze op een industrieterrein te krijgen. In de wandelgangen had ik al eens begrepen dat het CDA daar ook niet per sé negatief tegenover stond.

En zo ontspon zich de discussie waarin uiteindelijk het standpunt naar voren kwam dat op Moerdijk (waar nog aardig wat bedrijventerrein braak ligt) alle bio-industriële activiteiten geclusterd kunnen worden. Dus: die megastallen, de veevoerfabrieken (zorgen ook al voor stankoverlast), de slachterijen en de mestverwerkende bedrijven (kunnen de mest omzetten in energie). Alles bij elkaar en het platteland gevrijwaard van de overlast. En zo werd het gisteren door Nico Heijmans verwoord en kwam het vandaag in de krant:

Megaveehouderijen moeten naar Moerdijk’

De SP vindt dat mega­veehouderijen een plaats moeten krijgen op het Shellterrein aan de Moerdijk dat de provincie van het energieconcern gaat kopen. ,,Wij willen een grens stellen aan de om­vang van veehouderijen in het bui­tengebied”, zegt SP-fractieleider Nico Heijmans. „Wij denken daar­bij aan maximaal 5000 varkens en 20.000 kippen per bedrijf. Grotere bedrijven horen thuis op een in­dustrieterrein.”

Geef een reactie