33.324 x Megastallen Nee!

Dat is het aantal mensen dat een handtekening heeft gezet onder het burgerinitiatief Megastallen Nee!. Vandaag werden de handtekeningen aangeboden aan de Commissaris van de Koningin. Onder ‘lees meer’ een fotoverslag.

Dit persbericht werd door de provincie verspreid n.a.v. het burgerinitiatief:

Over gevolgen schaalvergroting intensieve veehouderij Brabant

Eerste burgerinitiatief in de provincie ingediend

Provinciale Staten hebben vrijdag 10 juli voorafgaand aan hun vergadering 33.234 handtekeningen in ontvangst genomen, behorend bij het eerste burgerinitiatief in de provincie. Het initiatief “Megastallen-nee!” is een protest tegen de gevolgen van de intensieve veehouderij en pleit voor een heroverweging van de vestiging van megastallen in de provincie.

Sinds de invoering van het dualisme in 2003 is het mogelijk dat inwoners van Brabant aan de politiek kunnen vragen bepaalde onderwerpen tijdens hun vergadering te bespreken. Daartoe gelden vaste spelregels en zijn minimaal duizend handtekeningen van stemgerechtigde inwoners nodig.

Provinciale Staten zullen in het najaar het burgerinitiatief op de agenda van haar vergadering zetten. Daartoe zal het Presidium (overleg van fractie-voorzitters) eerst bespreken op welke wijze het burgerinitiatief behandeld moet worden. Provinciale Staten hebben de intentie uitgesproken te willen debatteren over de inhoud van het burgerinitiatief en dit debat zorgvuldig voor te bereiden.

Ton de Jong is in het Brabants Dagblad erg kritisch over het fenomeen burgerinitiatieven, klik hier


This Post Has One Comment

  1. Ook ik was even in het Provincie Huis. En zwaaide nog naar Mia. Geweldige ACTIE !!

    Gr Jack

Geef een reactie