Gedeputeerde Annemarie Moons neemt de felicitaties inontvangst van Statenleden (niet van SP-ers) omdat ze het debat politiek heeft overleefd.
Vandaag deel twee van de gisteren begonnen vergadering van Provinciale Staten. Veel politiek vuurwerk aanvankelijk over Essent. Niets leek uitgesloten: terugdraaien van de verkoop, motie van wantrouwen. SP, VVD, GL, CU/SGP zaten op ramkoers. Het antwoord van  Gedeputeerde Moons leek alles veranderd te hebben. Wat weer tot een voor mij erg onbevredigend einde leidde.

Hieronder het verslag in chronologische volgorde: 

Op Brabber.nl was het getwitter van de Statenleden te volgen. Al hoop ik dat het vergaderen in de Statenzaal gebeurt en niet op twitter. Dat getwitter ging gisteren wel wat ver vond ik. Niet zozeer wat er geschreven werd, maar meer om de vorm, je krijgt al snel een vergadering buiten de normale vergadering om. Maar men houdt het nu netjes, een leuk en snel verslag op brabber.nl te volgen.


Nico Heijmans (SP)

Na het CDA is nu Nico Heijmans (foto boven) aan het woord. Het CDA waste de handen in onschuld, Nico geeft het college van GS onderuit de zak. Ramkoers dus. Speciale aandacht had hij ook voor het optreden van de voorzitter van Provinciale Staten (PS) tijdens het spoeddebat op 15 mei. Ze hoort het uiterlijk onbewogen aan (foto onder).


Hanja Maij-Weggen (CDA, Commissaris van de Koningin)

Het gaat er fel aan toe. Debatten vooral tussen PvdA en SP, Soms bemoeit het CDA zich ermee en zojuist wilde D66 ons doen geloven dat een uitlating van een Bossche wethouder in de media voldoende nieuw feit was om het debat op 15 mei opnieuw te voeren.


Mieke Geeraedts (VVD)

Mieke Geeraedts noemt het handelen van GS misleidend en de VVD-fractie was not amused. Zet en passant de CDA-woordvoerder weg die een discussie over ‘misleidend’ begon. De misleiding lijkt te gaan over de nieuwe informatie die de afgelopen dagen is ontdekt. De Essent-statuten staan verkoop pas toe bij bezit van tweederde van de aandel door RWE. En dat was nog niet het geval op 15 mei en dat is zo ook niet gezegd door GS.

PS kregen van GS geen toestemming om het verslag van de aandelhoudersoverleg te lezen. Na een week mochten de PS-adviseurs het weer wel voorlezen. Als het zo door gaat zie ik het nog somber in voor GS. VVD betoogt dat GS niets hebben gedaan met wensen en bedenkingen van de VVD-fractie.

Piet Verrijt (PvdA-fractie op de voorgrond).
Deel van de PvdA-fractie, luistert naar haar woordvoerder.

De PvdA is nu aan het woord, Piet Verrijt. In het debat lijkt hij het samen met het CDA steeds voor GS op te nemen. Hij betoogt o.a. dat het hier een verantwoordingsdebat is terwijl het wel lijkt alsof het besluit weer teruggedraaid gaat worden. Nico bij interruptie: “Maar mijnheer Verrijt, het is hier in de Staten toch heel gewoon dat tijdens een debat de agenda veranderd wordt”.


Piet Verrijt (PvdA)

Het blijft lastig voor de PvdA om haar positie scherp neer te zetten. De oppositie, Nico Heijmans in het bijzonder, kreeg een compliment voor zijn optreden.

Hermen Vreugdenhil is aan het woord. Heeft zich heel kritisch uitgelaten in de media, wil o.a. met de SP de verkoop terugdraaien. Of GS kunnen aantonen dat tijdens de aandeelhoudersvergadering de 75%-eis is losgelaten. Een motie van wantrouwen is voorlopig nog niet aan de orde, maar GS zullen wel met afdoende antwoorden moeten komen.


Hermen Vreugdenhil (CU/SGP)

De laatste loodjes van de eerste termijn van PS. PvdD, D66 en BP mogen nog. Daarna lunch en dan de eerste termijn van GS. Daarna zal er wel geschorst moeten worden. We zijn voorlopig nog niet klaar.

Marusjka Lestrade (D66) is vergeten dat ze in een telefoongesprek met Nico Heijmans heeft gezegd dat de PS-vergadering van 15 mei (2e Essentdebat) alléén doorging om GS aan het PS-standpunt te houden om Essent niet te verkopen. D66 steunde dat spoeddebat dat binnen een minuut door D66 en CDA omgebogen werd door het verkoopbesluit terug te draaien.

13.02: schorsing voor de lunch. Zelf anderhalf uur gerust in de stiltekamer, ik wordt bijgepraat en we zijn bezig aan de tweede termijn van Staten.

Nico Heijmans vraagt een onafhankelijk onderzoek door de Zuidelijke Rekenkamer. VVD staat er niet afwijzend tegenover.


Gedeputeerde Annemarie Moons

Het onafhankelijk onderzoek komt er, met de aantekening van CDA en VVD dat het wat hen betreft niet de bedoeling is om met de uitkomsten ervan alsnog met moties van wantrouwen te wapperen. Alsof elke fractie niet zelf die afweging maakt, maar goed. Met die mededeling kunnen de vreselijkste conclusies in het rapport staan, er wordt niemand meer op afgerekend.

Er is weer wat van onze (= politici) geloofwaardigheid afgebrokkeld vandaag. De kater werd nog wat groter toen voorzitter Maij-Weggen glimlachend (ze kan het wel) en handenwrijvend na afloop zei dat de pauze natuurlijk ook gebruikt kon worden om de Gedeputeerde even te feliciteren. Brrr…

This Post Has 2 Comments

 1. Dag Ron,

  Ik was niet zozeer vergeten wat ik gezegd had als wel de letterlijke woorden die ik gebruikt heb. Ik kon me niet voorstellen dat ik onduidelijkheid had laten ontstaan over mijn insteek mbt de aanvraag voor PS. De letterlijke tekst van mijn sms’je was:

  Hoi Nico,
  Voor de duidelijkheid Ik ben voor een PS omdat dat recht doet aan de verwachting mbt het proces Niet omdat ik inhoudelijk anders denk of zal stemmen Grt Marusjka

  Daar staat dus niets bij over het al dan niet opnieuw aankaarten van de verkoop. En dat is wat Nico aangaf dat ik gezegd zou hebben.

 2. @ Marusjka: Daar ging het Nico ook om. Het debat was aangevraagd om zoals je sms-t, ‘Ik ben voor een PS omdat dat recht doet aan de verwachting mbt het proces’. Het proces dat GS de PS-motie om Essent niet te verkopen ook zou uitvoeren.

  Het debat zou niet gaan over het opnieuw nemen van een besluit over verkoop. Maar daar draaide het wel binnen een minuut op uit.

  Dat je het niet eens was met het besluit om niet te verkopen weten we, daar gaat het ook niet om.

Geef een reactie