Wild Brabant

Wild Brabant

In Brabant gaat het er niet zo wild aan toe. Eerder schreef ik al over illegale wilde zwijnen en deze week ontving ik een hartstochtelijk pleidooi om toch vooral wél het edelhert te herintroduceren in Brabant.

Niet zo lang geleden werd een plan gelanceerd om het edelhert in Brabant uit te zetten. Nationaal park het Groene Woud is er geschikt voor. Maar door angst voor verkeersongelukken en landbouwschade gaat het voorlopig niet door.

Hieronder enkele fragmenten uit het bericht van Dennis Prinsze:

(…) Tegenwoordig moeten natuur – en recreatiewaarden van een bepaald gebied of een bepaalde soort voldoen aan economische maatstaven, tenminste zo valt op te maken uit de berichtgeving die ik hierover in de krant vernam. (…)

(…) Zelfs een edelhert (een doodgewone grazer) heeft tegenwoordig een hele onderzoeksstudie nodig, alsof er een dinosaurus is herboren. In plaats dat deze wilde herten voor mensen vrezen, lijkt het erop dat juist veel mensen vrezen voor de komst van zulk een prachtig en onschuldig dier. (…)

(…) Onze natuur valt onder de verantwoordelijkheid van ons allen, net als zorgen voor het milieu. Je kunt dus niet zeggen: in onze provincie is geen plaats voor wilde natuur, oftewel… in onze provincie is geen plaats voor een groot dier als het edelhert. Het is onze verantwoordelijkheid om een steentje bij te dragen aan het herstel van de natuurlijke processen die wij in een ver verleden al hebben verwaarloosd. Laat dit anno 2007 alsjeblieft dan ook niet weer gebeuren!

Ik dacht dat er op dit gebied wettelijke afspraken waren gemaakt. Zo ook conform het plan Ecologische Hoofdstructuur. Dit plan kan (voor wat Noord Brabant betreft) dan ook wel in de prullenmand als al niet eens een edelhert buiten een afrastering mag lopen.

Het voorlopig afblazen van dit project is een grote tegenslag voor een ieder die de hoop had dat de provincie Noord Brabant zich werkelijk druk maakte om het terug brengen van ‘wilde natuur’ binnen de provinciegrenzen. (…)

(…) De bevolking groeit overal. Mensen hebben steeds meer behoefte aan ruimte en rust en willen (anders dan de natuur ver weg te zoeken) juist weer leren genieten van de natuur om hen heen. Daarnaast willen mensen steeds meer spannende dingen. Wildexcursies, survival en noem maar op. Een rondje joggen is niet meer genoeg. Met de drukte van alledag hebben mensen de behoefte om er even ‘helemaal uit te gaan’ en zich in de wilde natuur te wanen.Dit kan alleen in gebieden die deze sfeer ademen en hier ruimte voor bieden. Noord Brabant kent veel bos en het buitengebied biedt volop mogelijkheden om deze vorm van ‘wilde natuur’ daadwerkelijk te realiseren.Het uitzetten van edelherten is op dit gebied een goeie stimulans. Een ontmoeting met een wild edelhert is op zich al een bijzondere natuurbeleving welke niet onderschat moet worden. Zulk een ervaring doet je beseffen hoe belangrijk het is dat we onze kwetsbare natuur in Nederland dienen te beschermen voor latere generaties zodat straks ook de kinderen van latere generaties nog weten hoe een hert of een bever er in het echt uitzien. Het is een feit dat veel stadskinderen en zelfs plattelandskinderen niet eens weten welke dieren er in de Nederlandse bossen rondlopen behalve eekhoorntjes e.d. Deze kans moet je daarom ook niet laten schieten voor overdreven uitbelichte risico’s voor verkeer en vraatschade. Richt een apart schadefonds op voor boeren en dan is iedereen blij. Want wat heeft nou werkelijk de toekomst? (…)

wild zwijn
Afbeelding van Clker-Free-Vector-Images via Pixabay.

Ik moet bekennen dat ik ook teleurgesteld was over het besluit om toch geen edelherten uit te zetten. Mijn indruk is dat de boerenlobby hier een slag heeft gewonnen. Het klopt wel dat er kosten verbonden zijn aan schade die groot wild veroorzaakt door vraat, verkeersongelukken en dergelijke, maar dat is inherent aan de natuur.

Nederland regelland

In Nederland willen we graag alles regelen en berekenen. De wilde zwijnen die in Brabant rondlopen, zijn hier feitelijk illegaal, maar ze worden gedoogd. Zo gaat dat anno 2007 in Nederland. De overheid bepaalt welk dier waar mag voorkomen. Zo ook met de edelherten. Hoe vrij kan en mag natuur zich in ons kleine land met al zijn verschillende belangen, ontwikkelen? En waarom laten we wel allemaal grote grazers als paarden en ruige koeien in de natuur los om ervoor te zorgen dat er open pleken blijven of om de heide in stand te houden? Het gaat dan om cultuurdieren die zich zelfstandig kunnen handhaven, maar die hier niet in het wild voorkomen. Ik zie veel liever dat grote grazers die hier oorspronkelijk ook voorkwamen (en op sommige platsen nog) de kans krijgen om zich in nieuwe gebieden te vestigen. En hoewel sommige mensen het zielig vinden, dode dieren hebben ook hun nut voor de natuur. Dus als edelherten zich echt kunnen handhaven in het Groene Woud, dan pleit ik ervoor de natuur zo veel mogelijk haar gang te laten gaan.

Maar gelukkig is de natuur niet voor één gat te vangen. Hoe meer natuurgebieden wij hier creëren, des te sneller het groot wild uit Duitsland en België onze nieuwe natuur weet te vinden. En we hebben de jagers nog, die vaak wild uitzetten om zo een probleem te creëren wat alleen door middel van hun jachtgeweer kan worden ‘opgelost’. Mijn idee is, dat best goed is nagedacht over de mogelijkheid van bijvoorbeeld edelherten om zich in het Groen Woud staande te houden. Ook voor het verkeer zijn oplossingen te bedenken. Denk aan wildspiegels en rasters etc. Dat kost geld, evenals schadeloosstelling van boeren. Ik denk dat dat op te lossen is. Maar dan moet er om te beginnen wel een wil zijn. Want waar een wil is…

Geef een reactie