Paus wekt roze woede

De uitlatingen van Paus Benedictus hebben wereldwijd de woede van homo’s gewekt. Hoewel hij het niet expliciet noemde, ging hij heel ver.

De paus

Het COC bracht een scherpe verklaring naar buiten:

Paus rechtvaardigt strafbaarstelling homoseksualiteit

Paus Benedictus XVI vindt dat homoseksualiteit en opvattingen over gender de mensheid naar de afgrond voert en daarom bestreden moeten worden. Die strijd is ministens zo belangrijk voor het behoud van de mensheid als het behoudt van de bedreigde tropische regenwouden.

‘Dit soort uitspraken onthullen een overdreven preoccupatie met homoseksualiteit’, zegt Vera Bergkamp, vice-voorzitter van COC Nederland. ‘Bovendien zullen staten die homoseksuele handelingen strafbaar stellen de uitspraken van de paus gebruiken als rechtvaardiging daarvoor’.

De paus doet deze uitspraken een week nadat het Vaticaan geen steun heeft gegeven aan een VN-verklaring om een einde te maken aan de strafbaarstelling van homoseksualiteit en genderidentiteit.

‘Als dit daarvoor de argumentatie is, dan blijft er van de morele autoriteit van het pausschap niet veel over’, stelt Bergkamp vast. ‘De uitspraken van de paus over het verband tussen homoseksualiteit en het behoudt van de mensheid kunnen immers opgevat worden als een bijbelse rechtvaardiging voor de strafbaarstelling van homoseksuele handelingen. Staten zullen de uitspraken van de paus dan ook gebruiken om die strafwetten – inclusief de doodstraf – te handhaven’.

Vanuit Rome zal dit wel worden tegengesproken, maar dat betekent enkel dat de kersttoespraak van de paus alvast een voorschot op pasen is; dat betekent dat de paus net als Pilatus zijn handen in onschuld wast voor de consequenties van zijn woorden.

Deze uitspraken van de paus staan ook niet op zichzelf. Vorig jaar zei de paus ter gelegenheid van Wereldvrededag dat bescherming van traditionele gezinswaarden daar een absolute voorwaarde voor is. Impliciet zei hij daarmee dat homoseksuelen, die volgens de paus voor die traditionele waarden een bedreiging vormen, ook een bedreiging voor de wereldvrede zijn.

‘Ook al zo’n bedenkelijke gedachtegang’, zegt Bergkamp. ‘Landen die het huwelijk voor paren van gelijk geslacht opengesteld hebben – zoals Nederland, België, Canada, Spanje, Noorwegen en Zuid-Afrika – zijn allemaal democratische rechtstaten die hun legers inzetten voor vredesmissies. Een vergelijking met homofobe landen als Iran, Rusland, Saoedi-Arabië of Pakistan waar de ‘traditionele gezinswaarden’ van de paus hooggehouden worden, volstaat om te zien dat je zo over dit onderwerp geen zindelijk debat kunt voeren’.

Met dit soort uitspraken plaatst de paus zich volgens Bergkamp buiten een redelijke dialoog over homoseksualiteit en geloof, want welk weldenkend mens – katholiek of niet – kan met dit compleet doorgeschoten denken over homoseksualiteit als het ‘ultieme kwaad’ uit de voeten, laat staan instemmen.

COC Nederland kan niet anders dan vaststellen dat deze paus een oude kamergeleerde is die klaarblijkelijk elk redelijk zicht op de wereld kwijt is.

Uitschrijven uit het RK-register

Op gk.nl gaat het verhaal dat er een actie is gestart om mensen uit te laten schrijven als Rooms-Katholiek uit zowel het Bevolkingsregister als uit het kerkelijk register. Nu dacht ik dat het geloof al jaren geleden geschrapt was uit de gemeentelijke basisadministratie. De overheid kan gegevens dan niet gebruiken voor demografische doeleinden, zoals de planning van kerken e.d. in nieuwbouwwijken. Blijkbaar is dat nog niet zo.

Voorts kun je een verklaring van geheimhouding aanvragen. De webpagina biedt verder het advies, welk ik hier graag overneem, om direct bij de RK-kerk in Nederland te verzoeken tot uitschrijving als Rooms-Katholiek:

Voor wie wil weten hoe dat moet, hieronder een leidraad:

1. Men kan zijn godsdienst laten verwijderen uit de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA). Daarvoor is een bezoek aan het Gemeentehuis noodzakelijk; neem je paspoort mee.

2. Men kan zich laten uitschrijven uit de R.K. Ledenadministratie:
Schrijf een briefje dat je bezwaar maakt tegen de bestaande registratie en dat je je uitschrijft. Vraag ook om een bewijs van uitschrijving.

Adres:
R.K. Bureau Ledenadministratie
Amersfoortseweg 10
3705 GJ  Zeist

Om te voorkomen dat men je later weer inschrijft, kun je bij de Gemeentelijke Basisadministratie het formulier geheimhouding invullen; dan geeft de GBA geen gegevens meer door aan kerken en andere derden.

Toch bizar hoe mannen die de hele dag heerlijk in jurken rondlopen – vaak ook nog hun eigen homoseksuele gevoelens wegdrukkend – andermans leven proberen te vergallen. Mij hebben ze niet, al irriteert het me wel. Maar voor sommige overheden zijn de uitspraken een welkom excuus om seksuele minderheden te onderdrukken, of erger, van staatswege te vermoorden.

Op de foto maken twee mannen in gewaad aanstalten elkaar een flinke pakkerd te geven, louter vriendschappelijk uiteraard. Links de Oecumenische Patriarch van Constantinopel, rechts de Roomse kerkvorst.