Milieubeleidsplan uitgesteld

20101126_provinciehuis

Gisteren werd toch weer het voorontwerp van het Provinciaal Milieubeleidsplan (PMB) besproken nadat we eerst onze vragen en meningen schriftelijk hadden ingediend. Maar het debatje kreeg een onverwachte wending.

Toen het PMP besproken zou worden was Gedeputeerde Hoes verhinderd en werd ons verzocht onze bijdragen op te sturen. Vervelend, want ik had echt mijn best gedaan om er wat van te vinden.

Allereerst was er de evaluatie van de voorloper van het PMB, de Integrale Strategie Milieu (ISM) een goed geschreven, prettig leesbaar stuk (dat is wel eens anders) met goede conclusies en uitgangspunten voor toekomstig beleid (lees: PMB).

Om maar een paar zaken te noemen die ik erg goed vond en waaruit blijkt dat men bereid is te leren van ervaringen uit het verleden:

  • er moet een beter monitoringsysteem komen (meten = weten)
  • inzet op maatschappelijke resultaten
  • de thema’s gezondheid, leefbaarheid, veiligheid en (bio)diversiteit
  • een mensgerichte benadering

Maar helaas werden die uitgangspunten niet vertaald in al te veel concrete maatregelen. Het bleef veelal steken in mooie uitgangspunten (de mens staat centraal) en wat las ik vooraan in het PMB?

  • Het nieuwe bestuurlijke profiel van de provincie draait om de inrichting van de ruimte in een economisch  perspectief.

BASF

De antwoorden op onze vragen hadden we ook al schriftelijk ontvangen, maar toch wilde de opvolger van Hoes, Gedeputeerde Peter van Vugt, nog één en ander met ons bespreken. Dat was niet al te veel nieuws onder de zon. Behalve de eerlijke constatering dat het een beleidsarm stuk was, en dat we nu nog niet veel konden zeggen over het beschikbare budget voor 2011 en verder, daar gaan de nieuwgekozen Provinciale Staten over.

Nu vond ik het al vreemd dat we vlak voor de verkiezingen nieuw milieubeleid gingen vaststellen voor vier jaar, en dan ook nog zo iets waar zo weinig keuzes worden gemaakt (en dan ook nog de verkeerde).

Gelukkig begon de VVD erover waarna GL, CDA en SP de bal konden inkoppen: stel het hele PMB maar uit tot na de verkiezingen. Wellicht dat de nieuwe Staten wel keuzes maken en minder bezuinigen dan de huidige. Dan is er ook zeker een andere Gedeputeerde van Milieu. Peter van Vugt past toch voornamelijk op de winkel tot aan de verkiezingen.

Mochten Gedeputeerde Staten hem dinsdag niet volgen dan zal het provincieparlement (Provinciale Staten) het besluit wel nemen.

Nieuwe ronde, nieuwe kansen.

Geef een reactie