Krammer Volkerak in PS

Gepubliceerd op 0 reacties 3 minuten leestijd 120 x bekeken

Krammer Volkerak - vanuit ZeelandDe afgelopen week heb ik wel degelijk gewerkt, zij het met wat aanpassingen. En het meeste gebeurde achter gesloten deuren. Vrijdag was een commissiedag waar de Commissaris van de Koningin (CdK) ons bijpraatte over Q-koorts en is de Zuidwestelijke Delta (foto’s) besproken.

De eerste dagen van de week heb ik – onterecht na vandaag bleek – mezelf koest gehouden. Daardoor de laatste vergadering met afscheidsetentje van de commissie Beleidsevaluatie gemist. Jammer,  niet zozeer vanwege het eten, maar er werd een turbulente periode afgesloten.

Vanaf woensdag ben ik met de sollicitatiecommissie in de weer geweest op zoek naar een nieuwe griffier. Ook het werk voor die commissie zit er bijna op. Binnenkort wordt de nieuwe Statengriffier voorgesteld. Mooi, maar moeilijk werk omdat je keuzes moet maken tussen mensen. Mooi om zo’n proces met die commissieleden mee te mogen maken.

Krammer Volkerak

Vrijdag commissie Ruimte & Milieu (cieRM), waar SP-statenmaatje Veerle Slegers al in december het Q-koortsrapport van het RIVM had geagendeerd. De CdK kwam naar de commissie om haar vragen te beantwoorden. Veerle heeft er over geblogd, daar heb ik niets aan toe te voegen, klik hier.

Krammer Volkerak - windturbine

Zuidwestelijke Delta

Zelf voerde ik het woord over de uitvoeringsprogramma’s van de Zuidwestelijke Delta (ZWD), voor veel Brabanders een ver-van-mijn-bed-show. Maar niet voor West-Brabanders, want die weten dat daar belangrijke zaken worden besproken.

Kort: in de stuurgroep ZWD werken verschillende overheden samen, waaronder de provincies Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Holland en de Rijksoverheid. Ze werken samen om de ZWD veiliger en schoner te maken. De plannen zijn zó samengesteld dat ze de waterveiligheid, waterkwaliteit en het economisch klimaat beter moeten maken. Win-win-win dus.

Noord-Brabant is de trekker van twee deelprojecten, die weer nauw met elkaar verbonden zijn: Krammer Volkerak en het Bergen aan zee. Door de afsluiting van de delta van de zee door de Deltawerken zijn veel riviermondingen en meren verzoet. Met de jaren bleek dat weer blauwalg in de hand te werken, funest voor mens, natuur, milieu. Om dat tegen te gaan worden nu plannen ontwikkeld i.h.k.v. ZWD om een aantal wateren weer te verzilten (zout te maken dus).

Bergen op Zoom

Bergen op Zoom lag vroeger aan de schelde en had een open verbinding met de zee, vandaar de projectnaam Bergen aan zee. Het Volkerak-Zoommeer, de Binnenschelde en het Markiezaatsmeer moeten weer zout worden en het getij gedeeltelijk hersteld.

Zoet water is goed voor de waterkwaliteit, de natuur en de recreatie, maar de boeren op de Brabantse Wal en de inwoners van Zeeland willen graag zoet (drink-)water. De zoetwatervoorziening is een harde voorwaarde voor verzilting. Hiervoor wordt gekeken naar het kwelwater dat onder de Brabantse Wal stroomt.

Niet helemaal onomstreden, want we willen ook de verdroging van de natuur daar tegen gaan. Een belangrijk punt voor mij is dat de oplossing van het ene probleem niet weer een ander probleem erbij geeft.

Ander belangrijk punt van aandacht wat mij betreft is het betrekken van inwoners en belangengroepn. En dan bedoel ik niet alleen boeren, maar veel breder. We moeten niet in dezelfde val trappen als bij de Reconstructie van de zandgronden in Oost-Brabant. Daar dachten we ook dat we alles en iedereen bij ‘het proces’ hadden betrokken en toen de eerste megastallen verschenen kwam het volk in opstand. Dat moetwen we niet nog eens laten gebeuren. En nu maar hopen dat deze door de Gedeputeerde gedeelde zorgen ook echt serieus worden genomen.

Reageren?

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Er zijn nog geen reacties geplaatst.