Intensieve veehouderij: overleg GGD
2007 - mestbiggen

In het Provinciehuis hadden Veerle Slegers en ik afgesproken met Henk Jans, GGD-arts die de laatste tijd aandrong op een onderzoek naar de gevolgen voor de gezondheid van de intensieve veehouderij. Een heel interessant en vooral verhelderend gesprek.

Volgende week vrijdag is er weer een vergadering van Provinciale Staten en dan zal toch echt duidelijk moeten worden wanneer wie wat voor soort onderzoek gaat doen naar de gevolgen voor de gezondheid van de intensieve veehouderij. Niet alleen de megastallen, maar de intensieve veehouderij als geheel. Want zoveel werd wel duidelijk. Als je alleen de megastallen onderzoekt, zie je wat over het hoofd.

Een moratourium op megastallen betekent dat sommige bedrijven uit mogen breiden zonder bepaalde milieumaatregelen te nemen. En ook dat kan niet de bedoeling zijn.

Henk Jans sluit niet uit dat uit het onderzoek komt dat het wel meevalt met de gevolgen voor de gezondheid. Maar de onrust groeit nog altijd, onder burgers en onder huisartsen en nog lang niet alle is onderzocht.

Verder nog interessante zijsprongetjes besproken zoals de geiten-, schapen en nertsenfokkerij. De eerste twee worden steeds intensiever en wat zien we: uitbraken van Q-koorts. Ook de nertsenfokkerij zorgt voor veel overlast. Voor alledrie is de wetgeving niet zo door en door geregeld als voor varkesn en kippen. Nertsen bijvoorbeeld worden in kooien in open stallen gehouden. Wat dat voor de geuroverlast betekent hoef ik niet uit te leggen.

In elk geval weten we nu wat ons te doen staat volgende week. Nog even alles op papier zetten en dan kan ik het aan de blogvolgers toevertrouwen.

This Post Has One Comment

  1. moet met ingang van direct stoppen

Geef een reactie