Heusden: EVZ, water, & geluid


Van een werkbezoek in juli 2007 stgond nog een afspraak om met wethouder Mark Buijs van de gemeente Heusden te praten over de projecten in de gemeente rond waterberging en Ecologische Verbindingszone’s (EVZ). En passent ook maar even naar de geluidsschermen geïnformeerd.

Het gesprek was vanochtend met twee wethouders naast Mark Buijs (Heusden 1) was wethouder Mart van de Poel (GroenLinks) aanwezig. Heusden is een fusiegemeente van Drunen, Nieuwkuijk en Vlijmen in het zuiden en Heusden en Elshout in het noorden. Het Heusdens College heeft een ambiteus plan om de waterberging in geval van overstromingsgevaar zo te regelen dat tegelijkertijd ook een EVZ ontstaat tussen de Maas en het Beerzedal. Feitelijk zou er een groen gebied ontstaan dat de provincie Noord-Brabant van noord naar zuid doorkruist. Met kleigronden in het noorden bij de Maas en zandgronden naar het zuiden.

Dit soort plannen vereist een vergaande samenwerking tussen verschillende overheidsinstanties en dat valt niet altijd mee. Maar door het enthousiasme van de wethouders (zo heb ik het zelf al meermalen ervaren)  hebben ze al veel neuzen dezelfde kant op gekregen. Maar eigenlijk is het een project dat de gemeente boven het hoofd groeit.

A59: geluid & fijn stof
De gemeente gaat door met de aanleg van een paralelle wegenstructuur voor het lokale verkeer, waardoor (zo is berekend) de A59 nog jaren vooruit kan met 2×2 rijstroken. Als de paralelweg klaar is kunnen de op- en afritten aangepakt worden. Een probleem voor de gemeenet is het centrum van Vlijmen. Dat moet helemaal op de schop, is zwaar verouderd. Als er gesloopt gaat wordenmoet er ook niuwbouw gepleegd worden, maar de afrit van de snelweg is een paar honderd meter verwijderd van de kern van Vlijmen. Door de nabijgelegen A59 mag er niets worden gebouwd, terwijl er nu wel mensen wonen.

Ik heb weer genoeg stof tot nadenken gekregen, als ik dat al niet had. Tezijnertijd kan ik bepaalde zaken aan de orde stellen. Wat me vooral bij is gebleven is het enthousiasme en de gedrevenheid van deze wethouders.

Geef een reactie