Vandaag met een stevige delegatie op werkbezoek naar Sint Oedenrode en Son en Breugel om alles te horen en proeven van de Volwaardkip.

Ik heb maar even tijd voor een verslag (mag zo naar het regio-overleg Zuidoost Brabant van de SP). Hieronder de foto’s.

De Dierenbescherming heeft het initiatief genomen om een tussenvorm tussen gangbare landbouw en biologische landbouw op te zetten en is daarom gaan praten met de handel, de ZLTO en de overheid. Dat heeft o.a. geresulteerd in een ook voor hen best vergaande stap om een vorm van kippenhouderij ‘goed te keuren’. Een paar jaar daarvoor was er al een LEI-onderzoek in opdracht van het ministerie van LNV.

Hieruit is de Volwaardkip ontstaan. De kippen hebben meer ruimte dan in de gangbare landbouw (‘bio-industrie’), maar minder dan hun biologische zusters (of er ook haantjes tussen zaten kon ik niet zien). Ook het voer is aangepast en de kuikens krijgen meer tijd dan in de gangbare methode om te groeien.

De boer (Piet Verberne) vertelde enthousiast dat hij dit jaar nog geen medicijnen had hoeven te gebruiken en in tegenstelling tot de oude kippenmesterij veel minder sterfte had. Onderzoek bevestigt dit, ruwweg 1% sterfte bij ruim 4% in de gangbare kuikenmesterij.

Geef een reactie