Belangenbehartiging Omwonenden Welschap (BOW) is een beetje in de wolken. Na de uitspraken van de Raad van State (RvS) over o.a. de geluidscontouren van Vliegveld Eindhoven, verklaarde voorzitter Klaas Kopinga een veldslag gewonnen te hebben, maar nog niet de oorlog.

Van volkskrant.nl (hele artikel is hier te lezen):

Vliegveld Eindhoven verliest slag van omwonenden
Van onze verslaggever Marcel van Lieshout

DEN HAAG – Staatssecretaris Jack de Vries van Defensie en minister Jacqueline Cramer van Milieu moeten een nieuw, beter gemotiveerd besluit nemen over de geluidszone voor het militaire vliegveld Eindhoven. De geldende geluidszone, die bepaalt hoeveel vliegtuigen er mogen landen en starten, is mogelijk te ruim, zo heeft de Raad van State woensdag bepaald.

Tegen vaststelling van een nieuwe, verruimde, geluidszone, waar Defensie al lange tijd op aandringt, was beroep ingesteld door omwonenden van het vliegveld. De Raad van State is het met de vereniging Belangenbehartiging Omwonenden Welschap (BOW) eens dat Defensie onvoldoende kan motiveren waarom zo’n verruiming nodig is.


De geluidskaart met de beruchte ‘sigaar’ (de geluidszone van het vliegveld).

Zoals eerder geblogd, er werd gisteren door de RvS uitspraak gedaan in twee zaken aangaande Vliegveld Eindhoven. De twee uitspraken zijn hier te lezen: Bovengenoemde zaak (deels gewonnen), klik hier. En de zaak in hoger beroep over de ontheffing voor Vliegveld Eindhoven voor gebruik van ‘zware vliegtuigen’ (verloren), klik hier.

Geef een reactie