Vanavond vanaf de publieke tribune van de Bossche gemeenteraad verslag gedaan voor de nieuwe COC-krant BosschRoze. Wel een beschamende vertoning.

Ik had mijn steentje bijgedragen zodat Cecile Visscher goed beslagen ten ijs kon komen. Hieronder het verslag dat binnenkort in het COC-blad verschijnt. 

Wethouder Eugster in gesprek met COC
DEN BOSCH GÉÉN KOPLOPERGEMEENTE

De gemeente ‘s-Hertogenbosch zal de koploperovereenkomst homo-emancipatie met het Rijk, niet tekenen. Een motie van de SP om de wethouder te bewegen wel koplopergemeente te worden, werd verworpen. Als reden geeft wethouder Eugster (CDA) aan dat er weinig problemen spelen in Den Bosch en het COC te weinig activiteiten ontplooit.

De wethouder reageerde hiermee op vragen van fractievoorzitter Cecile Visscher van de SP. Zij wilde weten waarom de gemeente tot twee keer toe niet in was gegaan op het verzoek van minister Plasterk. Ook had de wethouder niet gereageerd op een verzoek met het COC in gesprek te gaan.

 

De wethouder zei dat ze het aanbod aanvankelijk aantrekkelijk vond klinken, maar de gemeente moest zelf ook een inhoudelijke en financiële bijdrage leveren. Het COC was in 2008 volgens haar bovendien te druk bezig geweest met de fusie met het Osse COC en heeft haar bescheiden subsidiebudget niet eens helemaal besteed aan activiteiten.

Wat de wethouder wel toezegde was om op korte termijn in overleg te treden met het COC om over het afwijzen van de koploperovereenkomst te praten én over de activiteiten die de vereniging in 2009 denkt te ontplooien.

Opmerkelijk was verder nog dat wethouder Eugster aangaf dat het bespreekbaar maken van homoseksualiteit en het vergroten van de veiligheid op scholen een argument was om níet mee te doen. Wel zag ze dit als een kans voor het COC op een mooie start in het nieuwe jaar, met meer activiteiten.

 

De rol van de collegepartijen, de grootste fractie (PvdA) voorop, was ronduit teleurstellend. Voorafgaand aan de gemeenteraadsvergadering van 16 december had het COC-bestuur al een gesprek met Hermie van Ommeren, voorzitter van de PvdA-fractie. De positieve grondhouding van PvdA, VVD en GroenLinks bij het COC-verkiezingsdebat ten spijt waagden zij zich niet aan een kritische noot aan het adres van de wethouder. VVD en PvdA kwamen niet verder hierover met de SP in debat te willen, maar niet ‘even snel’ hierover een besluit te willen nemen.

De SP probeerde vervolgens door middel van een motie de wethouder te dwingen om de koploperovereenkomst te tekenen. Hiertoe uitgedaagd vertelde de wethouder geen signalen uit de stad te hebben ontvangen dat discriminatie en homofoob geweld toeneemt. Dat de stad nu homofoob geweld nu nog niet registreert, mocht haar ook niet overtuigen. Een wrange conclusie van een wethouder die eerder het overleg met het COC heeft afgehouden over de koploperovereenkomst. Op de SP, Stadspartij Knillis en Leefbaar ‘s-Hertogenbosch & Rosmalen na stemde de hele raad tegen de motie.

Ik moet tot mijn schande toegeven dat ik me vanaf de tribune niet in heb kunnen houden uit pure frustratie over zoveel politiek onbenul een onparlementair gebaar te maken.

This Post Has 5 Comments

 1. Zwaar balen. Maar we weten nu wel wat ons te doen staat.
  En terwijl ik dit bericht zit te typen krijg ik een uitnodiging voor een gesprek met mevrouw Eugster.
  Zou het nog goed komen?

 2. ik denk dat het ook een beetje raar is om een koploper te zijn op basis van de minimalistische houding van het coc.
  Zoveel doet deze organisatie niet op regionaal niveau. landelijk laten ze nog wel eens iets van zich zien en horen maar ze zijn zeker niet representatief. niet voor homo’s en al helemaal niet voor de andere groepen onder de vlag van gender-identiteit en seksuele orientatie. deze organisatie lijkt steeds meer op een misplaatste grap en elke vorm van subsidie voor hen zou moeten worden stopgezet tot ze zich kunnen bewijzen als echte belangengroep in de breedste zin van het woord.

 3. Je hoeft geen groot licht te zijn om te zien dat er 2 factoren zijn die ‘een beetje’ waarborgen dat er continuiteit in de politieke activiteiten/belangenbehartiging van de holebi minderheid op lokaal niveau zijn. De eerste is huisvesting (kantoor en kantine). De tweede is professionele ondersteuning (hoe minimaal ook). En zelfs zeer grote COC-afdelingen die het aan een van de twee of beide ontbeert (denk Groningen, Utrecht) kunnen de kwaliteit van de belangenbehartiging niet waarborgen.

  Een kleine COC-afdeling als Den Bosch heeft jarenlang zeer veel bestuurlijke energie moeten besteden aan het verkijgen en vervolgens weer behouden van een fooi aan subsidie. Een fraaie huisvestingssituatie (voorwaarde nummer 1) moest worden opgeheven o.a. omdat een fatsoenlijke subsidie maar niet te verkrijgen viel. O.a. omdat Den Bosch geen zin had om daar geld in te steken.

  Het is buitengewoon goedkoop om het werk van een belangenvereniging niet te faciliteren en die vervolgens te verwijten dat ze niet aan inhoudelijke invulling van koploperbeleid kan bijdragen. Sinds wanneer moet het COC het werk van de ambtenaren van Den Bosch doen? Holebi’s zijn burgers waarvoor het ambtelijk apparaat ook wel eens wat kan bedenken. Zitten er geen slimme holebi’s in het ambtelijk apparaat die een ambtelijke werkgroep kunnen beginnen, een denktank (taskforce!) bijvoorbeeld. Heeft Den Bosch geen welzijnsstichting (jeugd en jongeren werk, wijk/buurtwerk) waarmee de gemeente via de budgetsubsidieovereenkomst kan regelen dat er een parttime functie holebi ‘opbouwwerk’ vrij kan komen. En waarom moeten al dit soort open deuren (die overigens in handleidinkjes van de VNG beschikbaar zijn: ook voor Bossche wethouders) steeds door holebi’s naar voren gebracht worden? Het is politieke onwil of onhandigheid…

  Tot slot een vraag aan Juul. Welke andere holebi-organisatie is er in Den Bosch die de rol van het COC zou kunnen vervullen? Ik heb er in de afgelopen jaren niets van vernomen…

 4. @Juul
  Daar maak ik me dus juist zo kwaad over. De gemeente heeft geen beleid, behalve dan de steeds opnieuw te bevechten, minimale subsidie aan het COC. Als ze een beetje ambitie hadden op dit gebied zouden ze graag de overeenkomst tekenen en als een gek aan het werk gaan om fatsoenlijk beleid te maken! Het komt er nu op neer dat ze het gewoon niet willen!
  Helm slaat de spijker op zijn kop.

Geef een reactie