Adem In Rotterdam

Adem In Rotterdam hield gisteren een actie: alle standbeelden werden van mondkapjes voorzien uit protest tegen het uitblijven van maatregelen tegen vieze lucht.

Ook aan de ‘s-Gravendijkwal (mijn straat) werden de beelden van Monument Van ’t Hoff aangekleed met mondkapjes door actiegroep Adem in Rotterdam.

In het kort wil de ‘Adem in Rotterdam’:

Halvering van het verkeer op het Maastunneltracé. Vijftig procent minder auto’s binnen nu en één jaar zorgt direct voor schonere lucht in grote delen van de stad.

We vragen de Rotterdamse politici om een stad die:
Minder ruimte geeft aan autoverkeer;
Meer prioriteit geeft aan fietsers en voetgangers.

's-Gravendijkwal - Rotterdam

En de ‘s-Gravendijkwal is onderdeel van het Maastunneltracé. Het splijt de stad in tweeën: het Centrum en Delfshaven. Europese normen voor luchtkwaliteit (verplichte naleving, afdwingbaar met boetes) worden al lange tijd overschreden. Het vreemde is dat Milieudefensie hogere waarden meet dan de overheid. Als die laatste al op alle risicoplekken metingen verricht. Klik hier voor de zoekresultaten ‘s-Gravendijkwal’ op de webstek van Milieudefensie.

Nu had het vorige college van Burgemeester & Wethouders besloten het Maastunneltracé af te sluiten voor vrachtverkeer. Maar het nieuwe college onder aanvoering van Leefbaar Rotterdam, D66 en CDA hebben dit besluit weer naar voren geschoven. Eerdere plannen om het tracé te overkappen sneuvelden helaas.

Maar eergisteren ging er een nóg mooier idee rond op de sociale media. In Seoul hebben ze een verkeersriool omgedoopt tot groene zone, compleet met waterloop, klik hier voor het verhaal met foto’s. Rotterdam is geen Seoul, en onder de ‘s-Gravendijkwal stroomt geen riviertje. Maar een mooie singel erbij die de stadsdelen verbindt in plaats van scheidt én als bonus een betere luchtkwaliteit, wie wil dat niet?

Geef een reactie