Wie betaalt bepaalt


De provincies spekken de kas van Wouter Bos (de staatskas welteverstaan) en in ruil daarvoor krijgen ze taken terug.

Onder andere volledige zeggenschap over de Flora- en Faunawet. Een verbetering? In elk geval een kans want veel beroerden dan nu kan het niet worden. Ik heb er de laatste tijd mijn handen volaan. Gemeenten die geen rekening houden mety beschermde soorten en de provincie die vaak niets kan. Het ministerie van LNV is nu nog bevoegd ontheffingen te verlenen.

Mijn inschatting is dat de provincie iets dichterbij staat en beter in kan schatten wat waar wel of juist niet kan. En zo kúnnen dier- en plantsoorten beter beschermd worden. Uit het Brabants Dagblad:

Brabant spekt schatkist met 80 miljoen euro

Brabant betaalt bijna 80 miljoen van de 600 miljoen euro die de provincies verspreid over drie jaar van minister Bos in de schatkist moeten storten.

In ruil voor deze betalingen, waarvan een deel weer terugvloeit naar Brabantse projecten, geeft het rijk de provincies meer zeggenschap door een aantal taken af te stoten. Zo worden de provincies volledig verantwoordelijk voor uitvoering van de Boswet en de Flora- en Faunawet, waar zij al deels over gaan.

Ook de taken van het Faunafonds, dat wildschade aan landbouwgewassen vergoedt, komen in provinciehanden. Dit blijkt uit een recent afgesloten landelijk bestuursakkoord, waarover de Brabantse Staten 27 juni een oordeel vellen.

Geef een reactie