Wel of geen windmolens?

Wel of geen windmolens?

Het Rijk verplicht de provincie tot de realisatie van een bepaald aantal kilowatt aan windenergie. Ook worden er zoekgebieden aangewezen, die voornamelijk in West-Brabant te vinden zijn. Niet iedereen is er blij mee. Gisteren ging een SP-delegatie op bezoek bij leden van het actiecomité dat 1300 handtekeningen verzamelde tegen windmolens in hun (mooie) achtertuin.

De molens op bovenstaande foto staan er al, maar als het aan enkele initiatiefnemers ligt komen er nog 25 stuks bij, elk zo’n 165 meter hoog. Bedenk even dat er in een polder 25 torenflats à la provinciehuis geplant worden, en dan begrijp je de onrust wel een beetje.

20100419_hoeven_polder

Er spelen meerdere zaken mee. Allereerst is de discussie over windenergie al een tijdje geleden losgebarsten.  Wie hebben er met name belang bij die grote windmolenparken? Waar gaat al die subsidie naar toe en is windenergie op deze schaal wel rendabel?

het dorpje Hoeven kijkt uit op de locatie waar de windmolens moeten verrijzen

Als SP verwoordden we onze ambities drie jaar geleden in ons verkiezingsprogramma aldus:

De provincie dient waar mogelijk onderzoek naar en gebruik van alternatieve energiebronnen te stimuleren. Omdat grootschalige projecten als windmolenparken in het verstedelijkte gebied en het kleinschalige Brabantse landschap op grote bezwaren stuiten, is het zinvoller om te kijken naar kleinere, meer algemeen toepasbare alternatieven. Met name de land- en tuinbouwsector bieden hiertoe veel meer mogelijkheden dan op dit moment worden gerealiseerd.

Particulieren die duurzame energie opwekken door middel van zonne- en/of windenergie, meer produceren dan voor eigen gebruik noodzakelijk is en terugleveren aan het energienet, ontvangen zonder limiet een redelijke prijs per kWh geleverde energie.

20100419_hoeven_poldersdijk

Het probleem in de gemeente Halderberge, meer in het bijzonder voor de inwoners van de kernen Hoeven en Oudenbosch, maar ook inwoners uit Etten-Leur, is dat twee partijen een initiatief hebben genomen en dat de Halderbergse gemeentepolitiek niet kon kiezen en toen een bemiddelaar (oud-burgemeester Rutte van Breda) een compromis heeft laten uitdokteren dat vervolgens omarmd werd door de hele gemeenteraad: beide initiatieven worden gehonoreerd.

20100419_hoeven_molens1

Of de inwoners het er nu mee eens zijn of niet, het plan gaat door. Waar heb ik dat meer gehoord? Een typisch geval van tunnelvisie. Er wordt niet afgeweken van de ingeslagen weg, ook al weet men dat de eigen bevolking tegen is. Niemand durft nog te sputteren. Achter gesloten deuren geeft men toe dat het eigenlijk belachelijk is, maar in het openbaar durft geen politicus de kat de bel aan te binden uit angst de gekke Henkie van de lokale politiek te worden.

20100419_hoeven_polder_spoorlijn

Maar, ook de provincie heeft hierin een stem. Vrijdag al wordt fase 1 van  de Verordening Ruimte (die stapsgewijs de Structuurvisie moet gaan vervangen) besproken. We moeten nog uitzoeken in welke fase de windmolens aan de orde komen. Daar zullen we dan heel duidelijk moeten beschrijven waar wel en waar windmolenparken niet thuis horen.

20100419_hoeven_geduldvangtvis
‘geduld vangt vis’ staat er op het bordje

Wij vinden dat ingezet moet worden op een grootschalige toepassing van kleinschalige groene energieopwekking. Dus meer kleine windmolens en zonnepanelen op bedrijfsgebouwen, stallen en woningen. Er zal sturender moeten worden opgetreden, als alles op vrijwillige basis blijft, zal het (veel te) lang duren eer we tot een substantiële bijdrage aan groene energie komen.

 

Geef een reactie