Weer een onderzoek dat op Wereldaidsdag gepubliceerd wordt. De acceptatie van mensen met hiv laat te wensen over.

Zoals gebruikelijk zal het wel weer kip of ei zijn. Onbekend maakt onbemind. En onbemind zorgt voor het niet bekend maken van je hiv. Weer een cirkel die doorbroken moet worden. Ook al om de preventie een goede kans te geven.

Acceptatie van mensen met hiv laat flink te wensen over

In het dagelijkse leven in Nederland krijgen mensen met hiv uiteenlopende negatieve reacties op het hiv-geïnfecteerd zijn. Dit blijkt uit een uniek, grootschalig onderzoek onder ruim 650 mensen met hiv naar het stigma dat zij ervaren. De resultaten zijn verontrustend. Zonder uitzondering heeft iedere deelnemer ooit eens negatieve reacties ervaren. Meer dan de helft van de deelnemers heeft wel eens te maken gehad met stigmatisering door de media, in het uitgaansleven, in de werksfeer, bij contacten met financiële dienstverleners of door hun sekspartner.

Maar ook naaste familie en vrienden reageren misplaatst op hun naasten met hiv bij ruim eenderde van de ondervraagden, bijvoorbeeld door ze letterlijk op afstand te houden of ze de schuld te geven van hun hiv-infectie. Zelfs bij de tandarts, de huisarts of in het ziekenhuis ervaart eenvijfde tot een kwart van de hiv-geinfecteerden negatieve reacties. Het onderzoek is uitgevoerd door de Universiteit Maastricht en de Erasmus Universiteit Rotterdam in opdracht van het Aids Fonds, in samenwerking met de Hiv Vereniging Nederland.

Hier het hele artikel op hivnet.org, en hier is het hele onderzoek te lezen, In het engels, dat wel, al gaat het specifiek over de Nederlandse situatie.

Hier in Parijs zijn overal grote reclameborden te zien met mensen met hiv en de vraag of u iemand kent met hiv? Goeie vraag. Het antwoord zal vaak ‘non’ zijn, net als bij ons. De vrouw van de president is ambasadrice van de strijd tegen aids.

Geef een reactie