CDA, VVD en PvdA zijn eruit, de nieuwe coalitie is rond in Brabant. De SP ligt er dus uit…

Coalitie SP loopt vast op houding VVD en blokkade CDA

24-03-2007 • Gisteren werd bekend dat de informateur adviseert om door te gaan met de oude coalitie van CDA, VVD en PvdA. Nadat het CDA eerder had aangegeven een blokkade op te werpen voor de mogelijkheid: CDA, SP en PvdA en ook CDA SP uit te sluiten, was er een gesprek met CDA, SP en VVD (de enige overgebleven mogelijkheid voor een SP coalitie). Uit dat gesprek bleek duidelijk dat de VVD geen kant op wilde. Sterker nog: hoewel de VVD zich in andere provincies bijvoorbeeld duidelijk tegen de topsalarissen bij Essent uitspreekt, eiste de VVD Brabant dat de SP zich niet zou uitspreken tegen de topsalarissen.

Vandaag zei Nico Heijmans het in het debat van de fractievoorzitters over de informatie zo: “Wat betreft de informateur: Waardering voor zijn zorgvuldigheid, integriteit en het feit dat hij onbevooroordeeld was, daarnaast is ook nog eens een prettig mens in de omgang. Wat het advies betreft van de informateur begrijp ik dat helemaal.

Hij heeft te maken met een tweetal blokkades van de grootste partij, waar hij rekening mee dient te houden. Maar de SP doet een heel dringend beroep op het CDA deze blokkades toch nog eens te heroverwegen. Er zijn verkiezingen geweest, met een uitslag die van de SP verreweg de grootste winnaar heeft gemaakt en van de SP de tweede partij heeft gemaakt van Brabant.
Kun je nog een duidelijker geluid krijgen dat zegt dat het in ieder geval een beetje anders moet? De SP heeft in haar gesprekken met het CDA gemerkt dat er tussen beide partijen over heel veel zaken overeenkomsten zijn, dat er ook verschillen liggen, maar dat die zeker opgelost kunnen worden. Hoe kan het dan toch zijn dat de grootste partij van Brabant in feite de derde partij, de VVD, de keuze laat maken. Deze partij functioneert als de uitsmijter die het mogelijk maakt dat de coalitie op dezelfde voet verder gaat, alsof de kiezer niet gesproken heeft. De VVD heeft het eigenlijk onmogelijk gemaakt dat er rechtsom een coalitie wordt gevormd, als de mogelijkheid van een tweepartijencoalitie dan voor het CDA uitgesloten is, waarom het dan niet linksom geprobeerd. PvdA en CDA zijn tenslotte toch ook al tientallen jaren trouwe partners geweest.

De SP heeft enorm gewonnen en dat geeft ons de plicht om die winst ook te proberen om te zetten in bestuursverantwoordelijkheid. We willen dat en we hebben er alles aan gedaan om dat te doen. We hebben geaccepteerd dat we afzien van de mogelijkheid van een tweepartijencoalitie met het CDA, we hebben ook geaccepteerd dat we afzien van de mogelijkheid van een coalitie CDA, SP en PvdA. We hebben serieus willen praten over een coalitie CDA, VVD, SP, maar als dan die derde partij werkelijk op geen enkel punt bereid is enige concessie te doen en van ons alleen maar eist dat we hun agenda volgen, dan moet ik toch echt aan het CDA vragen hoe serieus zij nou ooit echt een coalitie met daarin CDA en SP hebben overwogen.”

Geef een reactie